קלינגונית/טקסטים/שיר שתייה קלינגוני

שיר שתייה קלינגוני ( klingon drinking song) הוא שיר עממי בקרב העם הקלינגוני.

'ej HumtaH 'ej DechtaH 'Iw 
'ej Doq SoDtaH ghoSpa' Sqral bIQtIq 
'e' pa' jaj law' mo' jaj puS
 jaj qeylIS molar mIgh HoHchu'qu'