קלינגונית/תחביר/שיעור 1

בקלינגונית, כמו בשפות אחרות, אפשר לקחת שם עצם ולהפוך אותו לצורת רבים. לדומא כלבים זה ריבוי של כלב. בקלינגונית, ריבוי שמות עצם מחולק לשלושה סוגים וכל אחד מהם לסוג שונה של שמות עצם. כל ריבוי של שם עצם תמיד יופיע בסיום המילה. תמיד סוג ראשון יבא במשפט לפני סוג שני, וסוג שני לפני סוג שלישי. בקלינגונית אין ה' הידיעה, אז לדוגמא raS זה גם שולחן (כללי) וגם השולחן (מסוים), ההבדל הוא על פי המצאות המילה במשפט.

ריבוי

עריכה

סוג ראשון

עריכה

הסוג הראשון הוא ריבוי של שמות עצם בעלי היכולת לדבר. בשביל לעשות זאת מוסיפים לסוף שם העצם את האותיות 'pu דוגמא: be'Hom זה ילדה אז 'be'Hompu זה ילדות.

סוג שני

עריכה

הסוג השני הוא ריבוי של שמות שהם חלקים בגוף האדם. בשביל לעשות זאת מוסיפים לסוף שם העצם את האותיות 'Du דוגמא: mIn זה עין אז 'mInDu זה עיניים.

סוג שלישי

עריכה

הסוג השלישי הוא ריבוי של כל שאר שמות העצם. בשביל לעשות זאת מוסיפים לסוף שם העצם את האותיות mey דוגמא: yan זה חרב אז yanmey זה חרבות.

יוצאי דופן

עריכה

בקלינגונית קיימים מספר קטן של יוצאי דופן. הנה הרשימה שלהם.