קלינגונית/תחביר/שיעור 10

מספרים בקלינגונית

עריכה
10 maH-
100 vatlh-
1,000 SaD- SanID-
10,000 netlh-
100,000 bIp-
1,000,000 ’uy’-
0 pagh 5 vagh
1 'wa 6 jav
2 'cha 7 Soch
3 wej 8 chorgh
4 loS 9 Hut

בקלינגונית שיטת הספירה היא שיטה עשרונית, והמספרים הולכים מגדול לקטן כך שהחזקות של עשר הם סיומות.

לדוגמה:

  • 10,938=wa'netlh Hutvatlh wejmaH chorgh=1X10,000+9X100+3X10+8
  • 1054=waSaD vaghmaH loS =1X1000+5X10+4

הסיומת DIch מוספת (למספר היחידות) בשביל להפוך מספר למספר סדור, בעוד שהסיומת logh מוספת בשביל לציין את כמות הפעמים שפעלה חוזרת על עצמה.