קלינגונית/תחביר/שיעור 11

משפט פשוט בנוי מפועל אחד עם נושא (לא חובה במושא), כך שחובה תחילית לפועל, מכאן משפט פשוט יכול לכלול מילה אחת בלבד, אשר בנויה מפועל עם תחיליות ומוספיות. משפט מרוכב בנוי מכמה משפטים פשוטים אשר קשורים על ידי מילות הקישור הנ"ל (או, וגם, אבל, או בררני), אך גם בדרכים הבאים:

משפטים כמושא

עריכה

ניתן להסתכל על משפט שלם כמושא לפועל על ידי הוספת המילה 'e' בתחילת המשפט.

צורת השוואה

עריכה

ישנן 4 צורות השוואה בקלינגונית אשר מבוססות על מילות יחס:

  • "M A law’ N A puS", וצורה זו שקולה בעברית למשפט "M הוא יותר A מ-N". לדוגמה, qachvam chu’ law’ juHlIj chu' puS (הבניין הזה יותר חדש מהבית שלך. 'chu- להיות חדש, qachvam- בניין, juH -ch.)
  • "N A law’ Hoch A puS", וצורה זו שקולה בעברית למשפט "N הוא בעל הכי הרבה מתכונה A". לדוגמה, qIDvetlh tlhaQ law' Hoch tlhaQ puS (הבדיחה הזו היא הכי מצחיקה. tlhaQ- להיות מצחיק, qID- בדיחה) ניתן לראות כי צורת השוואה זו היא מקרה פרטי של צורת ההשוואה הראשונה, כאשר Hoch אומר כולם.
  • "Hoch A law’ N A puS", וצורה זו שקולה בעברית למשפט "N הוא בעל הכי פחות מתכונה A". לדוגמה, Hoch quv law’ verengnan quv puS (פרנגים הם הכי פחות מכובדים. verengnan- פרנגי, quS- להיות מכובד). ניתן לראות מאותה סיבה כי גם צורת ההשוואה הזו היא תת מקרה של צורת ההשוואה הראשונה.
  • " A M N rur", וצורה זו שקולה בעברית למשפט "N הוא בעל תכונה A כמו M". לדוגמה, IQ rav rur' (הוא עצוב כמו הרצפה. IQ'- להיות עצוב, rav- רצפה).