קלינגונית/תחביר/שיעור 12

בקלינגונית ישנן 7 מילות קישור והן מתחלקות לשתי קבוצות: קישור בין משפטים (4) וקישור בין מילים (3). יש שלוש מילות קישור שקול אחת מהן יש גרסה עבור קישור משפטים ועבור קישור מילים והם (קישור מילים וקישור משפטים בהתאמה) וגם (je,ej), או (joq,qoj), וXOR (או בררני) (ghap,pagh). בנוסף לכך, מילת הקישור בין מפשטים ach’ משמשת לניגוד (כמו בעברית אבל).