קלינגונית/תחביר/שיעור 2

בשיעור זה נעסוק ביחסות וסיומות שיש לשמות עצם בשפה הקלינגונית. ישנם 5 סוגים של סיומות אשר באות בסדר הבא:


סוג ראשון: גודל

עריכה

קיימים שלוש מוספיות לגודל.

 • המוספית הראשונה היא 'a' והיא משמשת להגדלה של שם עצם מסיום, לדוגמה, ghom זה קבוצה, ו-'ghom'a זה קהל.
 • המוספית השנייה היא Hom והיא משתמשת להקטנה של עצם מסוים, לדוגמה, yuQ זה כוכב לכת (planet) ו-yuQHom זה כוכב לכת קטן (planetoid).
 • המוספית השלישית היא oy והיא משומשת להבעת חיבה כלפי עצם מסוים, לדוגמה, vav זה אב (dad) ו-vavoy זה אבא (daddy).

סוג שני: צורת רבים

עריכה

שעליהן כבר דיברנו בפרק הקודם.

סוג שלישי: דיוק

עריכה

יש שלוש סיומות של דיוק, אשר מציינות את רמת הדיוק של שם עצם מסוים:

 • המוספית הראשונה היא qoq, והיא מייצגת שעצם הוא לא באמת, לדוגמא Qah זה עזרה ו-QaHqoq זה עזרה לא טובה, לא באמת עזרה.
 • המוספית השנייה היא Hey, והיא מייצגת שעצם שהדובר לא בטוח שהוא עצמו, לדוגמא, choH זה השינוי ו-choHHey זה שינוי לא בטוחה על פי הדובר ( apparent change).
 • המוספית השלישית היא 'na, והיא מייצגת אמינות כלפי עצם מסוים, לדוגמא, jup זה חבר ו-'jupna זה חבר אמת.

סוג רביעי: שייכות וספציפיקציה

עריכה

סוג זה מכיל 2 קבוצות של סיומות: סיומות של שייכות וסיומות של ספציפיקציה. הסיומות של שייכות הן תלויות גוף, ועבור גוף ראשון ושני יש גם סיומות שונות עבור אם הדבר ששייך הוא בעל יכולת דיבור או שאינו בעל יכולת דיבור, ועליהן נדבר בשיעור הבאה. הסוג השני של סיומות מסוג רביעי הוא ספציפיקציה, וישנן 2 סיומות כאלו.

 • הראשונה היא vam והיא מציינת אם שם העצם קרוב לדובר (כמו באנגלית this).
 • השנייה היא vetlh והיא מציינת אם שם העצם רחוק מן הדובר (כמו באנגלית that).

סוג חמישי: תפקיד תחבירי

עריכה

ישנן 5 סיומות מסוג חמישי אשר מציינות תפקיד תחבירי:

 • המוספית הראשונה היא Daq, והיא מייצגת המצאות במקום מסוים (לוקטיב), לדוגמא, juHmaj זה הבית שלנו ו-juHmajDaq זה בתוך הבית שלנו.
 • המוספית השנייה היא 'vo, והיא מייצגת המצאות רחוק ממקום מסוים (אבלטיב), לדוגמא, qoj זה מצוק ו-'qojvo זה הרחק מהמצוק.
 • המוספית השלישית היא 'mo, והיא מייצגת המצאות במצב בגלל משהו (סיבתיות), לדוגמא, 'ghu זה המצב ו-'ghu'mo זה בגלל המצב.
 • המוספית הרביעית היא vaD, והיא מייצגת עצם בשביל מישהו (דאטיב), לדוגמא, 'je'wI זה קונה ו-je'wI'vaD זה לקונה.
 • המוספית החמישית מייצגת ששם עצם הוא הטופיק(אנ') של המשפט או כמה משפטים, והמוספית היא 'e'.