קלינגונית/תחביר/שיעור 4

בקלינגונית, בשביל לתאר אדם או חפץ כשם עצם משתמשים בכינויי גוף. תמיד שם העצם בא לפני כינוי הגוף. הנה הרשימה של כינויי הגוף. מכיוון שבקלינגונית אין צורה של הפועל להיות, אז כינויי הגוף משמשים גם כפועל להיות לפי הטיית גוף (כמו בעברית, i am man, שקול ל-"אני אדם", וזה שקול ל-"loD jIH".) ולכן כינויי גוף יכולים לקבל סיומות של פעלים כמו כל פועל אחר. נושא שאינו כינויי גוף יופיע לאחר כינויי הגוף עם הסיומת ’e’. בגוף שלישי (יחיד ורבים) יש הבחנה (דומה לצורת הריבוי) בין בעלי יכולת דיבור ושאינם בעלי יכולת דיבור.

כינויי גוף ראשון-גוף
יחיד
שני-גוף
יחיד
שלישי-גוף
יחיד
ראשון-גוף
רבים
שני-גוף
רבים
שלישי-גוף
רבים
בעל יכולת דיבור jIH SoH ghaH maH tlhIH chaH
שאינו בעל יכולת דיבור oH' bIH


דוגמה: התרגום של אני קלינגוני הוא tlhingan jIH.