קלינגונית/תחביר/שיעור 5

הנה רשימה של מילות השאלה בקלינגונית.

  • chay- איך
  • ghorgh- מתי
  • nuq- מה
  • nuqDaq- איפה ( מה המיקום)
  • qatlh- למה
  • ar'- כמה
  • Iv'- מי

כל מילות השאלה חוץ ממה, מי, וכמה באות בתחילת המשפט. מי ומה יכול לשמש גם במפעיל וגם כמופעל, אז יכול להיות גם בהתחלה וגם לאחר שם העצם. כמה תמיד יבוא לאחר שם העצם שמתכוונים עליו.

אם מוסיפים לפועל בעל הטייה את הסיומת 'a' אז הוא הופך את הפועל לשאלה של האם הוא נעשה על ידי מי שהופנה אליו. לדוגמא, Dalegh אומר אתה/את ראית/ה את זה/זו, אך המשפט ?'Dalegh'a אומר האם את/ה ראית/ה את זה/זו ?