קלינגונית/תחביר/שיעור 6

בקלינגונית, הפועל מאופיין כפעולה. לפועל יש תמיד נושא אבל לא חייב יש מושא. המושא ונושא מאופיינים על ידי התחילית של הפועל. בשיעור זה נתעסק בפועלים חסרי מושא.

תחיליות של פועל חסר מושא

עריכה
  • ji- אני
  • bi- את/ה
  • ma- אנו
  • Su- אתם/ן

לדוגמא:

  • yaj זה להבין, אז jiyaj זה אני מבין, biyaj זה אתה מבין וכך הלאה.

סיומת 'be

עריכה

סיומת 'be ( שפעלת לכל פועל) מציינת שלילה של הפועל הנתון. לדוגמא: jiyaj זה אני מבין, אז 'jiyajbe זה אני לא מבין

פעלים כמילות תואר

עריכה

בקלינגונית אין מילות תואר ותפקידם מתמלא על ידי פעלים. ישנן שני אופציות לסידור הפועל ושם העצם. כאשר הפועל לפני, אז זה שקול לכך שמתממשים בפועל להיות, לדוגמה yIQ wep זה המעיל או רטוב, וכאשר שם העצם לפני, אז זה שקול לכך שלא צריך להשתמש בפועל להיות, לדוגמה wep yIQ זה המעיל הרטוב. (wep זה מעיל, yIQ זה רטוב). ניתן להוסיף לפועל תיאורים זזים, כמו 'qu ו- 'Ha, או סיומות של פעלים מסוג חמישי, כמו 'pa.

תואר הפועל

עריכה

תואר הפועל בדרך כלל יבוא בתחילת המשפט, אך תיאורי זמן תמיד יבואו ראשונים בסדר תיאורי הפועל. ניתן להוסיף לתיאורי הפועל את הסיומת ’Ha בשביל ליצור שלילה של תואר הפועל.