קלינגונית/תחביר/שיעור n

בשיעור זה נעסוק בשייכות. השייכות בא תמיד אחרי שם עצם ולפני כל מוספית אחרת. בשייכות שמות העצם מחולקים לשלוש, דברים שיודעים לדבר, אלה שלא וחפצים.

שייכות גוף ראשון יחיד גוף שני יחיד גוף שלישי יחיד גוף ראשון רבים גוף שני רבים גוף שלישי רבים
בעל יכולת דיבור wIj lIj Daj maj raj chaj
שאינו בעל יכולת דיבור 'wI 'lI 'ma 'ra


חפצים

עריכה
  • vam- שכול למילה this, חפץ שמדברים עליו עכשיו או חפץ קרוב.
  • vetllh- שכול למילה that, חפץ שדיברו עליו או חפץ רחוק.