מטרת ספר זה - הדרכת הרוקד המתחיל וחסר הקורדינציה בצעדי ריקוד הרואדה.
המדריך מתאר בשלב זה רק את צעדי הגברים.

אחיזה פתוחהעריכה

 • יד שמאל אוחזת ביד שמאל של בת הזוג

אחיזה סגורהעריכה

 • יד שמאל אוחזת ביד שמאל של בת הזוג
 • יד ימין מאחורי אמצע גב בת הזוג

Guapeaעריכה

אחיזה פתוחה

 1. רגל שמאל אחורה, יד שמאל מובילה את בת הזוג אחורה
 2. רגל ימין במקום
 3. רגל שמאל חוזרת
 4. מנוחה
 5. רגל ימין קדימה, יד ימין נשענת על יד ימין של בת הזוג
 6. רגל שמאל במקום
 7. רגל ימין חוזרת
 8. מנוחה

Dile Que Noעריכה

עמידת מוצא: אחיזה סגורה

 1. רגל שמאל קדימה, בהיסט שמאלה
 2. רגל ימין רבע סיבוב נגד כיוון השעון
 3. רגל שמאל חוזרת במקביל לרגל ימין
 4. מנוחה
 5. רגל ימין אחורה
 6. רגל שמאל רבע סיבוב נגד כיוון השעון
 7. רגל ימין חוזרת במקביל לרגל שמאל, סיום באחיזה פתוחה

(בסיום הצעדים בני הזוג החליפו מקומות)

Enchuflaעריכה

 1. רגל שמאל אחורה
 2. רגל ימין רבע סיבוב עם כיוון השעון, יד שמאל עולה לכתף שמאל של בת הזוג (להובלה לסיבוב בת הזוג)
 3. רגל שמאל צעד קדימה, חצי סיבוב עם כיוון השעון
 4. רגל ימין משלימה רבע סיבוב, כך שתהיה במקביל לרגל שמאל
 5. רגל ימין אחורה
 6. רגל שמאל במקום
 7. רגל ימין חוזרת
 8. מנוחה

מסיימים באחיזה סגורה ומבצעים Dile Que No

קטעי וידאו: [1] [2]


Dameעריכה

בדיוק כמו Guapea, עם שינוי בצעדים 7 ו-8:
7. רגל ימין חוזרת עם חצי סיבוב בכיוון השעון
8. רגל שמאל חצי סיבוב בכיוון השעון, כך שתהיה במקביל לרגל ימין
בסיום התרגיל בני הזוג עם הגב אחד לשני ופונים לבן/בת הזוג הבא במעגל לביצוע DQN.

Dame Con Una/Dos/Tresעריכה

בדיוק כמו Dame, אבל עם מחיאות כף:
Dame Con Una = מחיאת כף במספר 7
Dame Con Dos = מחיאות כף במספר 7 ו-8
Dame Con Tres = מחיאות כף במספר 7, 8 ו-1 של ה-DQN.

Enchufla Y Dameעריכה

בדיוק כמו Enchufla, עם שינוי בצעדים 6, 7 ו-8: במקום להכנס לאחיזה סגורה עם בת הזוג, ממשיכים בצעדים גדולים אל בת הזוג הבאה במעגל
6. רגל שמאל צועדת קדימה
7. רגל ימין צועדת קדימה
8. מנוחה (כניסה לאחיזה סגורה עם בת הזוג הבאה במעגל).
גם כאן ניתן לשלב מחיאות כף, כמתואר ב-Dame Con לעיל.

Adiosעריכה

מתחיל ב-Guapea שבסופו צעד 8 מודגש ב-Tap (במקום מנוחה - רגל שמאל מוטה מעט קדימה ושמאלה ויד שמאל מסמנת לבת הזוג על תחילת , בני הזוג פונים אל המעגלAdios)

 1. רגל שמאל אחורה, יד שמאל מובילה את בת הזוג ימינה (להחלפת מקום)
 2. רגל ימין חצי סיבוב עם כיוון השעון
 3. רגל שמאל חוזרת במקביל לרגל ימין
 4. מנוחה ואחיזה סגורה
 5. רגל ימין אחורה ודחיפת בת הזוג עם יד ימין
 6. רגל שמאל קדימה מתחת ליד שמאל (המורמת מעל בת הזוג)
 7. רגל ימין בצעד גדול קדימה למעבר לבת הזוג הבאה
 8. מנוחה ואחיזה סגורה ל-DQN

קטעי וידאו: [3]

Enchufla Dobleעריכה

 1. רגל שמאל אחורה
 2. רגל ימין רבע סיבוב עם כיוון השעון, יד שמאל עולה לכתף שמאל של בת הזוג (להובלה לסיבוב בת הזוג)
 3. רגל שמאל צעד קדימה, רבע סיבוב עם כיוון השעון, כך שתהיה במקביל לרגל שמאל (בת הזוג השלימה חצי סיבוב). יד ימין עוצרת את בת הזוג
 4. מנוחה
 5. רגל ימין אחורה עם הובלת בת הזוג לסיבוב בכיוון ההפוך
 6. רגל שמאל רבע סיבוב נגד כיוון השעון
 7. רגל ימין חוזרת עם רבע סיבוב נגד כיוון השעון, כך שתהיה במקביל לרגל שמאל
 8. מנוחה

בני הזוג חוזרים למיקום המקורי של תחילת הצעד, באחיזה פתוחה וממשיכים ל-Enchufla ואז ל-DQN

קטעי וידאו: [4]

Enchufla Complicadoעריכה

 1. רגל שמאל אחורה
 2. רגל ימין רבע סיבוב עם כיוון השעון, יד שמאל עולה לכתף שמאל של בת הזוג (להובלה לסיבוב בת הזוג)
 3. רגל שמאל צעד קדימה, חצי סיבוב עם כיוון השעון
 4. רגל ימין משלימה רבע סיבוב, כך שתהיה במקביל לרגל שמאל
 5. רגל ימין אחורה, יד ימין אוחזת ביד ימין של בת הזוג לסיבוב של בן הזוג
 6. רגל שמאל במקום
 7. רגל ימין קדימה ומבצעת חצי סיבוב נגד כיוון השעון, בן הזוג מבצע סיבוב מתחת ליד ימין
 8. רגל שמאל מתיישרת במקביל לרגל ימין

ממשיכים ל-Enchufla רגיל

קטעי וידאו: [5]

Primaעריכה

בדיוק כמו Adios, עם הבדל בצעדים האחרונים:

 1. רגל שמאל אחורה, יד שמאל מובילה את בת הזוג ימינה (להחלפת מקום)
 2. רגל ימין חצי סיבוב עם כיוון השעון
 3. רגל שמאל חוזרת במקביל לרגל ימין
 4. מנוחה ואחיזה סגורה
 5. רגל ימין אחורה ודחיפת בת הזוג עם יד ימין
 6. רגל שמאל במקום
 7. רגל ימין חוזרת במשיכת בת הזוג עם ידי ימין
 8. מנוחה ואחיזה סגורה ל-DQN

קטעי וידאו: [6]

Prima Con La Hermanaעריכה

בדיוק כמו Prima, עם הבדל בצעדים האחרונים:

 1. רגל שמאל אחורה, יד שמאל מובילה את בת הזוג ימינה (להחלפת מקום)
 2. רגל ימין חצי סיבוב עם כיוון השעון
 3. רגל שמאל חוזרת במקביל לרגל ימין
 4. מנוחה ואחיזה סגורה
 5. רגל ימין אחורה ודחיפת בת הזוג עם יד ימין
 6. רגל שמאל במקום
 7. רגל ימין צעד קדימה וחצי סיבוב נגד כיוון השעון - סיבוב של בן הזוג מתחת ליד שמאל של בן הזוג
 8. רגל שמאל מתיישרת במקביל לרגל ימין

ממשיכים ל-Enchufla רגיל

קטעי וידאו: [7]