לרומאנש יש שלושה ניבים עיקריים

1 קרוב לאיטלקית

2 ביניים

3 קרוב לגרמנית