הקדמה

עריכה

האלף-בית הרוסי כולל 33 אותיות, אשר מייצגות 21 עיצורים, 10 תנועות ו-2 סימנים.
העיצורים יכולים להיות משני סוגים: עיצור רך (בעל רכות טבעית או בתוספת ь), ועיצור קשה (באופן טבעי; בעבר נכתב לעיתים לאחריו סימן ъ). העיצור הרך לרוב נשמע כאילו הוסיפו אחריו יו"ד מקוצרת.
לגבי אופן הכתיבה והקריאה ראו פירוט בהמשך.

האלף-בית הרוסי מוצג כאן לפי סדר הופעת האותיות בו. כל אות כתובה בשתי צורותיה (גדולה וקטנה) וכל אות מופיעה עם הסבר על הדרך הנכונה להגות אותה:

Аa - מקבילה לאות העברית אָלֶף והיא משמשת גם בתור קמץ גדול או פתח.

Бб - מקבילה לאות העברית בֶּית.

Вв - מקבילה לאות העברית בֶית רפה או לאות וי"ו (לא אות ניקוד).

Гг - מקבילה לאות העברית גּימ"ל.

Дд - מקבילה לאות העברית דֵּלֶת.

Ее - נשמעת כ - ye באנגלית, או כ - E (ניקוד) באנגלית כאשר בהטעמה ומשמשת בתור חיריק מלא כאשר לא בהטעמה. מכילה בתוכה הוראה לעיצור רך.

Ёё - נשמעת כ - yo באנגלית. מכילה בתוכה הוראה לעיצור רך.

Жж - כמו J צרפתית. מיוצגת בעברית כ-ז' והיגויה כמו ז' במילה ז'אנר.

Зз - מקבילה לאות העברית זָין.

Ии - משמשת בתור חִירִיק. מכילה בתוכה הוראה לעיצור רך.

Йй - מקבילה לאות העברית יוּד. משמשת כעיצור בלבד.

Кк - מקבילה לאות העברית כָּף דגושה.

Лл - מקבילה לאות העברית לָמֶד.

Мм - מקבילה לאות העברית מֶם.

Нн - מקבילה לאות העברית נוּן.

Оо - נשמעת כ - o במילה bold כאשר בהטעמה וכ - o במילה soft כאשר לא בהטעמה.

Пп - מקבילה לאות העברית פֶּא.

Рр - מקבילה לאות העברית רֶיש.

Сс - מקבילה לאות העברית סָמֶך.

Тт - מקבילה לאות העברית תָּו.

Уу - נשמעת כמו "אוּ" בעברית.

Фф - מקבילה לאות העברית פֶא כשהיא רפה.

Хх - היגויה הוא משהו בין כף רפה לחֶית

Цц - מקבילה לאות העברית צָדִי.

Чч - נשמעת כמו צ' בעברית או כצירוף האותיות ch באנגלית.

Шш - מקבילה לאות העברית שִׁין.

Щщ - דומה לשׁין ימנית אבל רכה יותר (שׁין שורקת). ההגיה דומה לצירוף של שׁין וצ' (שׁצ').

Ъъ - סימן לעיצור קשה. אף פעם לא תופיע בתחילת מילה.

Ыы - עי - נשמע כמו האותיות ui במילה build באנגלית. דומה ל - и, אבל קשה יותר. מכילה הוראה לעיצור קשה. אף פעם לא תופיע בתחילת מילה.

Ьь - סימן רכות (מוסבר בראש הדף). אף פעם לא תופיע בתחילת מילה.

Ээ - משמשת בתור סגול. דומה ל - е, אבל קשה יותר. מכילה הוראה לעיצור קשה.

Юю - נשמעת כמילה "you" באנגלית. מכילה בתוכה הוראה לעיצור רך.

Яя - נשמעת כ - ya באנגלית. מכילה בתוכה הוראה לעיצור רך.