רוסית/היחסה הראשונה

היחסה הראשונה היא יחסת הנושא, כלומר יחסת ה' הידיעה, כמו במילה "השולחן". ברוסית אין ה' הידיעה בניגוד לשפות אחרות, ולכן "שולחן" יהיה стол, וגם "השולחן" יהיה стол.

לפעמים כדי ליידע משתמשים בכינוי רמז, כלומר אומרים "השולחן הזה" этат стол