רוסית/היחסה השנייה

היחסה השנייה היא יחסת המושא הישיר, כלומר יחסת המילה "את, או את ה..." ברוסית אין מילת יחס ספציפית למושא ישיר כמו בעברית, ולכן כשמדברים על מושא ישיר, יכול להיות שיהיה שינוי קטן בהברה האחרונה של שם העצם. ברוסית מטים שמות עצם לפי שמות עצם רכים וקשים, ולפי יחיד ורבים.