רוסית/מילון/מושגים גיאוגרפיים/אקלים/משקעים

עברית русский
גשם дождь
שלג снег
מטר ливень
טל роса

הערה: האות המודגשת במונח הרוסי מייצגת צליל מוטעם.