רוסית/מילון/מושגים גיאוגרפיים/אקלים/רוח

עברית русский
בריזה бриз
מונסון муссон
פסאט пассат
שושנת הרוחות роза ветров

הערה: האות המודגשת במונח הרוסי מייצגת צליל מוטעם.