רוסית/מילון/מושגים גיאוגרפיים/גיאוגרפיה כלכלית

גיאוגרפיה כלכלית - экономическая география

עברית русский
משק хозяйство
מגזר отрасль
תעשיה промышленность
חקלאות сельское хозяйство
תחבורה транспорт
שירותים услуги

הערה: האות המודגשת במונח הרוסי מייצגת צליל מוטעם.