רוסית/מילון/מושגים גיאוגרפיים/גיאוגרפיה מדינית

גיאוגרפיה מדינית - политическая география

עברית русский
מדינה государство
ארץ страна
גבול граница
עיר город
עיר בירה столица
יישוב поселение
כרך мегаполис
כפר село

הערה: האות המודגשת במונח הרוסי מייצגת צליל מוטעם.