רוסית/מילון/מילים של יומיום

Хочу-רוצה

Чо/Што-מה

Буду-ארצה


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.