רוסית/מילון/משפחה

כללי

עריכה
עברית русский
בני משפחה члены семьи
קרוב משפחה родственник
דור поколение
ילד ребёнок
לידה рождение
מצב משפחתי семейное положение
חתונה свадьба

בני משפחה

עריכה
זכר (ז') (.мужской род (м.р נקבה (נ') (.женский род (ж.р
אב (אבא) (отец (папа אם (אמא) (мать (мама
בן сын בת дочь
סב (סבא) (дед (дедушка סבתא бабушка
נכד внук נכדה внучка
נין правнук נינה правнучка
דוד дядя דודה тётя אחיין- племянник אחיינית племянница
אח брат אחות сестра

מצב משפחתי

עריכה
זכר (ז') (.мужской род (м.р נקבה (נ') (.женский род (ж.р
רווק холостой, неженатый רווקה холостая, незамужняя
נשוי женатый נשואה замужем, замужняя
גרוש разведённый גרושה разведённая
אלמן вдовец אלמנה вдова

הערה: האות המודגשת במונח הרוסי מייצגת צליל מוטעם.