רוסית/מילון/שמות עופות

חיה רוסית русский
תרנגול petuh петух
תרנגולת kuritza курица