רוסית/משימות/משימות על האותיות Е,Ë,Ж,З,И

1. כתבו צליל

Е-___________

Ë-___________

Ж-___________

З-___________

И-___________


2. כתבו מילת תפל ברוסית

___________________


  • תרגמו לעברית

___________________