רוסית/משימות/משימות על האותיות О,П,Р,С,Т

כתבו צליל

О-__________________

П-__________________

Р-__________________

С-__________________

Т-__________________


כתבו מילת תפל

__________________

  • תרגמו לעברית

__________________