רוסית/משימות/משימות על האותיות У,Ф,Х,Ц,Ч

כתבו צליל

У-__________________

Ф-__________________

Х-__________________

Ц-__________________

Ч-__________________

כתבו מילת תפל

__________________

  • תרגמו לעברית

__________________