רוסית/משימות/משימות על האותיות Э,Ю,Я

כתבו צליל


Э-__________________

Ю-__________________

Я-__________________


כתבו מילת תפל

__________________

  • תרגמו לעברית

__________________