רוסית/ספרות/שאלות/שאלות 1

1. פרשו את השורה הראשונה. (Не пой, красавица, при мне)

2.פרשו דרך טבלה (או כל דרך אחרת) את הבתים.

בית התרגום של הבית
בית ראשון ?
בית שני ?
בית שלישי ?
בית רביעי ?

3. קחו כמה מילים שבא לכם מהטקסט וחלקו את האותיות לקבוצת עיצורים וקבוצת תנועות.

הסופר של השיר :אלכסנדר פושקין: נולד ברוסיה 1799-1837

4. מצאו מילים שקל לכם למצוא את ההפך שלהם וכתבו אותו.

5. שימו לב לתקשורת בשיר וכתבו מה הדבר התקשורתי.