פעלים ברוסית

עריכה

ברוסית יש 3 סוגי פעלים

  1. פעלים עם בסיס עצורי
  2. פעלים עם בסיס תנועתי
  3. פעלים אימפרקטיביים