רוסית/שיעור מס' 3: האותיות Й, К, Л, М, ו־Н

האות Й

עריכה

האות Й מציינת את הצליל של י עיצורית בלבד. (שמה איטקרתקיה)
йард - חצר.

האות К

עריכה

האות К מציינת את הצליל של האות היוונית שממנה התפתחה - קפא.(שמה קה)
как - כמו, או איך?

האות Л

עריכה

האות Л מציינת את הצליל ל כמו למדא.(שמה לה)
лук - בצל, או קשת.

האות М

עריכה

האות М מציינת את הצליל של מו שממנה התפתחה.(שמה מה)
молоко - חלב.

האות Н

עריכה

האות Н מציינת את הצליל של האות נ.(שמה נה)
нашёл - מצא.