רוסית/שיעור מס' 4:האותיות О,П,Р,С,Т

האות Оעריכה

האות О מציינת את הצליל של האות היוונית אומיקרון שממנה התפתחה - כחולם.
осёл - חמור. לפעמים האות о מבטאת את הצליל של а למרות שרשום о

האות Пעריכה

האות П מציינת את הצליל של אות התפתחותה - פאי, אשר צלילה דומה לפה עברית דגושה.
поэт - משורר.

האות Рעריכה

האות Р מציינת את הצליל של האות היוונית רו שהיא מקורה ואשר צלילה קרוב לריש עברית.
рыба - דג.

האות Сעריכה

האות С מציינת את הצליל של האות סמ"ך.
сон - חלום

האות Тעריכה

האות Т מציינת את הצליל של מקורה - האות היוונית טאו.
тоже - גם