רוסית/שיעור מס' 5:האותיות У,Ф,Х,Ц,Ч

האות Уעריכה

האות У מציינת את הצליל של שורוק או קובוץ.
утюг - מגהץ.

האות Фעריכה

האות Ф מציינת את הצליל פ רפה (F אנגלית) כמו מקורה האות פי הייונית.
финик - תמר.

האות Хעריכה

האות Х מציינת כ רפה ממש כמו מקורה האות כי.
хомяк - אוגר.

האות Цעריכה

האות Ц מציינת את הצליל של האות צ.
цветёт - מלבלב.

האות Чעריכה

האות Ч מציינת את הצליל צ'.
час - שעה