רשות המיסים בישראל/דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס הנוכחית

הקדמה עריכה

טופס 135 נועד בעיקרו לביצוע החזרי מס הכנסה בידי שכירים (טופס מקביל הוא 1301, עבור עצמאים ואחרים [1]), להבדיל מטופס 116 שנועד לבצע תיאום מס מראש מועד. כלומר ניתן להגיש את הטפסים רק בתום השנה.

מס עודף הוא כאשר נגבים ממכם יותר מיסים ממה שבפועל אמור להילקח ממכם.

 • חבות במס הם הסכומים שנלקחים ממכם על פי חוק. אלו סכומים משוערים לרווחים שלכם במהלך השנה בעבודה, בניירות ערך וכו'.
 • גביית המס המס שיש לגבות ממכם בפועל לנוכח הרווח הממשי שביצעת באותה שנה.

המס העודף מוחזר בתוספת ריבית בשיעור 4% והפרשי הצמדה (שניהם פטורים ממס) מתום שנת המס.

אופן הגשת הדוח עריכה

טופס 135 יש להגיש בקלסר שניתן במשרדי השומה שנמצאים בכניסה למשרדי מס הכנסה. רשימת משרדי השומה והכתובות שלהן העדכנית נמצאים בחוברת דע את זכויותיך, עמוד 115 או [2] (לפעמים לא מעודכן). ניתן לבצע חלק מהפעולות בשירותים בקליק, כלומר דרך האינטרנט אבל לרוב צריך לצרף הרבה מסכמים לטופס. לא לשכוח לקחת את ההעתק של הטופס.

ניתן לבצע תיאום מס לשש השנים האחרונות (אבל בכל מקרה יש למלא לכל שנה טופס בנפרד). למשל השנה היא 2014 נוכל לבצע החזר מס משנת 2008 (כולל) והלאה. תשובה צריכה להגיע בתום 3 חודשים והחזר המס מופקד בחשבון הבנק:

 • שכיר עד שנה מיום השומה או עד שנתיים, מתום השנה שבה שולם המס. לפי המועד המאוחר מביניהם.
 • אדם החייב בהגשת דו"ח - תוך 90 יום לביצוע השומה או ב-31 ביולי בשנה העוקבת לשנת המס עבורה מתבצע התיאום (כלומר הגשתם ב-30 ביולי 2013 אזהי ההחזר יהיה עד ה-30 ביולי 2014). לפי המועד המאוחר מביניהם.

טפסים נלווים עריכה

 • צ'ק מבוטל למבצעי תיאום מס לראשונה.
 • טופס 106 - ממקומות העבודה בהם עבדתם באותן שנים.
  • ניתן לא להגיש תיאום עם טופס
 • טופס 856 א+ב - מהבנק (לאלו שמדיווחים גם על פעילות בניירות ערך) או בית ההשקעות.
 • טופס 135. [1]
 • [תעודת זהות]

שימושים בטופס עריכה

 • טבלה מלאה בדע זכויותיך וחובותיך, מדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת המס, עמודים 70-79.
 • תשלום עצמאי לקרן פנסיה
 • החלפת מקום עבודה
 • תשלום מזונות
 • קבלת דמי לידה, מילואים, אבטלה
 • שינוי במעמד המשפחתי
 • משפחה חד הורית
 • גמלאים המקבלים משכורת ממקום עבודה בנוסף לפנסיה

הסברים עריכה

עבודה בשני מקומות עבודה באותו חודש או שכר משתנה עריכה

 • אם ביצעתם תיאום עם המעביד המשני (הודעתם על עבודה בשני מקומות עבודה), מס ההכנסה גובה שכר שנתי ציפוי. מאחר ומדובר על הערכה, פעמים רבות גובה המס גבוה מזה שהייתם אמורים לשלם. המס אותו אתם משלמים הוא חודשי ואילו חישוב המס הוא שנתי. מאחר ורק בסוף השנה ניתן לדעת כמה באמת הרווחתם יתכן כי יהיו פערים בין הסכום המדויק שהיה עליו לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו .
 • אם לא ביצעתם תיאום עם המעביד - המעביד המשני מנכים מהכנסותיכם הנוספות שיעור מס מרבי. המסים נקבעים פר "מדרגה" של שכר, למשל הכנסה שנתית של עד 63,360 ש"ח מנוכה במס של 10%. אם עבדתם בשני עבודות במקביל רוב הסיכוים שלא תגיעו למדרגת שכר גבוה יותר (שכן גובה השכר לא עלה
 • שכר משתנה בחודשי - כאשר משנים מקום עבודה או מקבלים שכר משתנה מחודש לחודש, צריך להבין כי מס הכנסה מחשב את גובה המס שלך על פי בסיס שנתי (ומנוכה חודשית) המתבסס על ממוצע שכר של חודשי עבודה קודמים. לכן גובה המס יכול להיות גבוה במקרים של שינוי מקום עבודה, שכר נמוך בחודש קודם וכו.

שוק הון עריכה

בעקבות תיקון 132 לפקודה ("ועדת רבינוביץ"), רווחים בשוק ההון עתה מחויבים במס מחייב. כלומר מוסדות פיננסים מנכים מס במקור בהתאם לחודש. במצב כזה כאשר אדם מרוויח בתחילת השנה והפסיד בסופה, המוסד הפיננסי מתעלם מהפסדים.

 • עמלת מס על רווחים או הפסדים בשוק ההון - לשם גבית מיסים, מס הכנסה גבוה אוטומטית אחוז רווח משוער מניירות הערך (=שיעור המס[2]). על פי רוב, אחוז המס על רווחים יהיה גבוה מאחוז רווחים שאותו ישיג אדם "פשוט" עם סכומי הון קטנים. לכן בסיום כל שנת מס ניתן לבקש "תיאום" בין גבוה המס על רווחים שנלקח לבין גבוה המס שאמור להילקח בהתאם לרווח/הפסד הון שלכם. הדוגמה הקלה ביותר להסביר את העניין הוא דווקא בהפסד. נניח רשות המיסים מצפה כי כל אדם ירוויח מהשקעותיו 20% אבל אתם דווקא הפסדתם. אם יש הפסד אין לכם רווח מהנייר ולכן אין צורך לגבות ממכם מס. אם גבוה המס שנוכה במקור אינו זהה לגובה המס שלכם ניתן לבקש תיאום. איך יודעים? בטופס 867 מופיע מס שנוכה במקור.
 • קיזוז הפסדים נוכחים ברווחים עתידים (מגן המס) מניירות ערך; הפסד הון שוטף והון מועבר - על פי תקנות מס הכנסה (סעיף 92) ניתן לנצל הפסדי הון עבור תשלום מס רווחי עתידי. כלומר אם הפסדת כסף בשנת 2012 על השקעה בשוק ההון, תוכלו לנצל זאת בכדי לממן את מסי הרווחים בשנים הבאות, 2013 וכן הלאה. כמה שווה ההפסד שלכם? מגן המס מחושב כשיעור המס שהיה עליכם לשלם לו הייתם מוכרים את ההשקעה ברווח. בכדי לזכות ב"הטבה" יש להגיש דוחות של הפסדים יחד עם דוחות רווח הון של השנים הבאות . לא ניתן לבצע קיזוז כאשר מדובר על אפיקי השקעה סולידים (פקדונות בבנק, תוכנית חסכון, קופות גמל, קרנות השתלמות וכו'). חישוב מגן המס: שיעור המס*הפסד ריאלי. למשל קניתי מניות בשווי של 10,000 ש"ח (אשר אחוז המס עליהם הוא 20%) ומכרתם אותם בשווי של 6,000 ש"ח (ההפסד 4,000 ש"ח). נוצר לכם מגן מס בשיווי של 6,000 * 20% = 1,200 ש"ח. הקיזוז יהיה כזה: (גודל הרווח * אחוז הרווח המשוער) - יתרת ההפסד*שיעור המס = מס לתשלום. על פי מס לתשלום אם הרווחתם שנה אחרי 50,000 ש"ח (ואחוז המס עליו 20%) נוכל לקזז : (50,000*20%) - 6,000 = 4,000 ש"ח מס לתשלום.
  • הפסד הון שוטף - יתרת ההפסד שנוצרה במהלך שנת מס
  • הפסד הון מועבר - את יתרת ההפסד ניתן להעביר לשנה הבא (ללא הגבלת זמן) אם הרווחים של השנה הנוכחית עלו על ההפסדים. הון זה אינו יכול לקזז מיסים של הכנסות מדיבידנדים וריבית. אם קיימת לכם יתרת הפסד והיא לא נוצלה בסוף שנת המס חייבים להודיע לרשות המיסים באמצעות טופס 1344 כדי שההון לא יתאפס בידי המשרדים וימשיך להיגרר. במקרה כזה יש להגיש טופס 1301 עם טופס 1344 [3].

זכאים (נקודת זיכוי, טופס מס' 127) ופטורים עריכה

 • תרומה
 • חיילים משוחררים עד שנתיים מהשחרור
 • סיום תואר אקדמאי/תעודת מקצוע
 • ילד נטול יכולת במשפחה
 • עולים חדשים (עד 3 שנים מהעליה)
 • ועוד


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.ראה גם עריכה

הבהרה: המידע בוויקיספר נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי מקיף.

הערות שולים עריכה

 1. ^ הטופס מתעדכן כל שנה ולכן יש להשם לב לעדכונים
 2. ^ שיעור המס מופיע בטופס 867 של הבנק, ובשמו המלא "אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה וממכשירים פיננסים לא סחירים לשנת המס". כמובן שנתונים כאלה מופיעים באתר מס הכנסה אבל במקרה זה דפי הבנק ברורים יותר