שוודית/אלף-בית

עיצורים

עריכה
העיצורים
הסימון
הגראפי
תעתיק IPA הערך הפונטי
Bb b כהגיית "ב"
Ch/ch ɕ כהגיית "ש ימנית" כשהלשון שטוחה כלפי אזור חיתוך ה-"שׁ" לפני e i y ä ö
כהגיית "כ רפה" בקירוב לפני a o å u
Dd d כהגיית "ד" כשהלשון צמודה לאחורי השיניים
Dj/dj j כהגיית "י" עיצורית
Ff f כהגיית "פ רפה"
Gg j כהגיית "י" עיצורית לפני e i y ä ö
g כהגיית "ג" בשאר המקרים
Gj/gj j כהגיית "י" עיצורית
Hh h כהגיית "ה"
Hj/hj j כהגיית "י" עיצורית
Jj
Kk k כהגיית "כ" לפני a o å u
ɕ לפני e i y ä ö כהגיית ch הראשונה הנ"ל
Kj/kj כהגיית ch הראשונה הנ"ל
Ll l כהגיית "ל"
Lj/lj j כהגיית "י" עיצורית
Mm m כהגיית "מ"
Nn n כהגיית "נ"
Ng/ng ŋ כהגיית "נ" במלה אנגלית
Pp p כהגיית "פ"
Rr r כהגיית רי"ש מתגלגלת שבפי עדות המזרח ויוצאי אירופה מסוימים
Rd/rd ɖ בצפון שבדיה ובמרכזה כהגיית "ד" כשהלשון כפופה לאחור באזור חיתוך "שׁ";
בדרום שבדיה כפי שנכתב
Rl/rl ɭ בצפון שבדיה ובמרכזה כהגיית "ל" כשהלשון כפופה לאחור באזור חיתוך "שׁ";
בדרום שבדיה כפי שנכתב
Rn/rn ɳ בצפון שבדיה ובמרכזה כהגיית "נ" כשהלשון כפופה לאחור באזור חיתוך "שׁ"
בדרום שבדיה כפי שנכתב
Rs/rs ʂ בצפון שבדיה ובמרכזה כהגיית "ס" כשהלשון כפופה לאחור באזור חיתוך "שׁ";
בדרום שבדיה כפי שנכתב
Rt/rt ʈ בצפון שבדיה ובמרכזה כהגיית "ת" כשהלשון כפופה לאחור באזור חיתוך "שׁ";
בדרום שבדיה כפי שנכתב
Ss s כהגיית "ס"
Sk/sk sk כהגיית סְכְּ לפני a o å u
ɧ לפני e i y ä ö כהגיית ch השנייה הנ"ל
Sch/sch כהגיית ch השנייה הנ"ל
Sj/sj
Skj/skj
Stj/stj
Tt t כהגיית "ת" כשהלשון צמודה לאחורי השיניים
Tj/tj ɕ כהגיית ch הראשונה הנ"ל
Vv v כהגיית "ב רפה"
Ww
  • Qq, Ww, Zz, Cc - מופיעות במלים שאולות ונהגות בהתאם לשפה ממנה נשאלו.


- אלף-בית הפרק הבא:
שיעור 1