שוודית/הפועל vara

הפועל vara על נטיותיו השונות מקביל לפועל "להיות" בעברית או "be" באנגלית; אך בניגוד לעברית, שם הוא מופיע פעמים רבות בתור אוגד (וניתן אף להשמיטו מהמשפט מבלי לפגוע בשלמותו), בשוודית הוא הכרחי, ומשמש כפועל לכל דבר ועניין - גם בזמן הווה.
נטיותיו בהשוואה לאנגלית:

הווה עבר עתיד הווה עבר עתיד
Jag är jag var jag ska I am I was I will
Du är Du var Du ska You are You were You will
Han är Han var Han ska He is He was He will
Hon är Hon var Hon ska She is She was She will
Den är Den var Den ska It is It was It will
Det är Det var Det ska It is It was It will
Vi är Vi var Vi ska We are We were We will
Ni är Ni var Ni ska You are You were You will
De är De var De ska They are They were They will
  • כמו שבוודאי ראיתם, הדבר מאוד פשוט. בכל זמן יש רק נטייה אחת לפועל. ולכן צריך ללמוד צורה אחת בלבד לכל פועל בכל זמן.
  • יש לציין שפועל זה משמש גם כפועל עזר במקרים רבים.
דגש חשוב ביותר!
הפועל יגיע תמיד בצמוד (לפני או אחרי) הגוף!
הפועל יהיה תמיד "במקום השני" במשפט!*
(*מלבד כאשר הוא מופיע בראש המשפט בשאלות כן/לא)

דוגמאות עריכה

  • הם חברים שלי - .De är mina vänner
  • הם אינם חברים שלי - .De är inte mina vänner
  • לפני 5 שנים הייתי ילד קטן - .Fem år sedan var jag en liten pojke
  • האם היית ילד קטן? - ?Var du en liten pojke