שוודית/ימות השבוע וחודשים

עברית יחיד ידוע יחיד רבים ידוע רבים
שנייה en sekund flera sekunder de sekunderna
דקה en minut flera minuter de minuterna
שעה en timme den timmen flera timmar de timmarna
בוקר en mor(g)on den morgonen flera morgnar de morgnarna
לפני הצהרים den före middagen
צהרים en middagstid den middagstiden
אחר הצהרים den efter middagen
ערב en kväll den kvällen flera kvällar de kvällarna
לילה en natt den natten flera nätter de nätterna
היום en dag den dagen flera dagar de dagarna
מחר
מחרתיים
אתמול
שלשום
שבוע הבא
שבוע שעבר
חודש הבא
חודש שעבר
שנה הבאה
שנה שעברה
עשור
מאה
מילניום
מחר בערב
אמש (אתמול בערב)
מחר בבוקר