שוודית/מילון/Aa/a-accelererad

שימו לב! המילים מסודרות לפי הא-ב, לפי הקטגוריה שנבחרה!

לשם הנוחות לקורא (ולכותב) העברי, המילים מסודרות מצד ימין של הדף.

aעריכה

האות הראשונה באלף-בית הלטיני - אות קטנה

Aעריכה

האות הראשונה באלף-בית הלטיני - אות גדולה

àעריכה

(גם än)
בשוודית, ברצון לכתוב "בין לבין" או "עבור" ("תמורת") כותבים את האות הנ"ל

דוגמאות
עבור, תמורת
Han köpte tre äpplen à 2 kronor
הוא קנה שלושה תפוחי-עץ עבור 2 קרונות

בין X ל-Y
Föreningen har stormöte 3 à 5 gånger per år
העמותה עורכת פגישה גדולה בין 3 ל-5 פעמים כל שנה
Kvinnor på 25 à 26 år
נשים הן בין גיל 25 ל-26

a bocca chiusaעריכה

סגנון מוזיקלי (מילולית: "עם פה סגור")

a prima vistaעריכה

סגנון מוזיקלי

a vistaעריכה

A-bandעריכה

A-durעריכה

a-mollעריכה

A-pressenעריכה

a. a.עריכה

a.a.עריכה

Aachenעריכה

A-aktieעריכה

ABעריכה

ab-עריכה

abacusעריכה

שם עצם (Substantiv)
מין משותף (en ord)
פירוש: לוח-החישוב של החשבונייה (לקוח מיוונית)

abakusעריכה

שם עצם (Substantiv)
מין משותף (en ord)
פירוש: חשבונייה (סוג של מכשיר לביצוע חישובים)

abandonעריכה

שם עצם (Substantiv)
מין משותף (en ord)
פירוש: נטוש/עזוב (כמו באנגלית)

A-barnעריכה

שם עצם (Substantiv)
מין סתמי (ett ord)
פירוש: ילד בריא (מילולית: "ילד סוג א'")

abazinskaעריכה

שם עצם (Substantiv)
מין משותף (en ord)
פירוש: השפה האבזית ("מדוברת על ידי האבזים בקאראצ'אי-צ'רקסיה. היא שייכת למשפחת השפות הקווקזיות
ותחת הגדרה זו למשפחת השפות הקווקזיות הצפון-מערביות. השפה משתייכת לאותו "ענף" משפחתי כמו האבחזית, והן יוצרות את הענף אבחזית-אבזית." -ויקיפדיה)

abbaעריכה

שם עצם (Substantiv)
פירוש: כמו בעברית - אבא (לקוח מהתנ"ך)
פירוש אפשרי נוסף - להקת אבבא השוודית

abbéעריכה

שם עצם (Substantiv)
מין משותף (en ord)
פירוש: מילה השאולה מצרפתית, ופירושה - כומר

abbedissaעריכה

שם עצם (Substantiv)
מין משותף (en ord)
פירוש: "אם-המנזר" (בנצרות)

Abbekåsעריכה

שם עצם (Substantiv)
פירוש: שם של מקום ישוב בסוקנה (דרום שוודיה)

abborrarעריכה

שם עצם (Substantiv)
פירוש: סוג של דג (באנגלית נקרא Percidae)

abborreעריכה

abborrfiskeעריכה

abborrgrundעריכה

abborrpinneעריכה

abborrsoppaעריכה

abbotעריכה

abbotsdömeעריכה

abbotsstiftעריכה

abbr.עריכה

abbreviationעריכה

abbreviatorעריכה

abbreviaturעריכה

abbrevieraעריכה

abbrevieradעריכה

abbrevierandeעריכה

abbrevierandesעריכה

abbrevieringעריכה

abcעריכה

abc-formelnעריכה

ABC-bokעריכה

abc-bokעריכה

abcdariusעריכה

Abchazienעריכה

abchazierעריכה

abchaziskעריכה

abchaziskaעריכה

ABC-staternaעריכה

ABC-stridsmedelעריכה

NBC-stridsmedelעריכה

abderitעריכה

abderitiskעריכה

abdikationעריכה

abdikeraעריכה

abdikeradעריכה

abdikerandeעריכה

abdikerandesעריכה

abdomenעריכה

abdominalעריכה

abduceraעריכה

abduceradעריכה

abducerandeעריכה

abducerandesעריכה

Abelעריכה

abelskעריכה

aberעריכה

aberrationעריכה

aberreraעריכה

aberreradעריכה

aberrerandeעריכה

aberrerandesעריכה

Abessinienעריכה

abessinierעריכה

abetekעריכה

abilitetעריכה

abiogenesעריכה

abiotiskעריכה

abiotisk faktorעריכה

Abiskoעריכה

Abiskojåhkaעריכה

abiturientעריכה

abjurationעריכה

Abkhazienעריכה

abkhaziskaעריכה

abl.עריכה

ablationעריכה

ablativעריכה

ablativiskעריכה

ablutionעריכה

abnormעריכה

abnormitetעריכה

abnormtעריכה

abolitionעריכה

abolitionismעריכה

abolitionistעריכה

abominabelעריכה

abonnemangעריכה

abonnemangsdagעריכה

abonnentעריכה

abonneraעריכה

abonneradעריכה

abonnerandeעריכה

abonnerandesעריכה

aborעריכה

aboriginעריכה

abortעריכה

aborteraעריכה

aborteradעריכה

aborterandeעריכה

aborterandesעריכה

abortivעריכה

abortörעריכה

abraderaעריכה

abraderadעריכה

abraderandeעריכה

abraderandesעריכה

Abrahamעריכה

Abrahamitisk religionעריכה

abrahamitisk religionעריכה

abrakadabraעריכה

abrasionעריכה

abrasionsbrantעריכה

abrasionsvittneעריכה

abrovinkעריכה

abrovinkelעריכה

abrovinschעריכה

abruptעריכה

abs.עריכה

abscessעריכה

absensעריכה

absentעריכה

absenteraעריכה

absenteradעריכה

absenterandeעריכה

absenterandesעריכה

absidעריכה

absintעריכה

absintismעריכה

abskissaעריכה

abskissionעריכה

absolutעריכה

absolut vetoעריכה

absolutbeloppעריכה

absolut felעריכה

absolutionעריכה

absolutismעריכה

absolutistעריכה

absolutiviskעריכה

absolut magnitudעריכה

absolut majoritetעריכה

absolveraעריכה

absolveradעריכה

absolverandeעריכה

absolverandesעריכה

absorbentעריכה

absorberaעריכה

absorberadעריכה

absorberandeעריכה

absorberandesעריכה

absorptionעריכה

absorptionslinjeעריכה

abstinensעריכה

abstinensbesvärעריכה

abstr.עריכה

abstractעריכה

abstraheraעריכה

abstraheradעריכה

abstraherandeעריכה

abstraherandesעריכה

abstraktעריכה

abstrakt algebraעריכה

abstrakta substantivעריכה

abstrakt expressionismעריכה

abstraktionעריכה

abstrakt substantivעריכה

abstrusעריכה

abstrustעריכה

absurdעריכה

absurdismעריכה

absurditetעריכה

abundansעריכה

abundantעריכה

abyssalעריכה

Acעריכה

acaciaעריכה

acaciaträdעריכה

a capellaעריכה

a cappellaעריכה

accelerandoעריכה

accelerationעריכה

acceleratorעריכה

accelereraעריכה

accelereradעריכה

המילון השוודי-עברי המקיף (האות Aa)
a-accelererad accelererande-adjunkt adjutant-afton aftonblad-akt’ pá lýra akupunktur-allergologi allestädes-Ambjörn ambra-andas ande-anjon anka-anspråkslöst anspänd-användbarhet användning-arbetsam arbetsamt-arresterandes arriärgarde-asteni astenisk-auskultation auskultera-avgöra avgörande-avslagen avslappad-Aås ábórþ-átt’