שוודית/מספרים

På svenska, man kan räkna sig till ändlösen
בשוודית ניתן לספור עד האין-סוף
-- לא ידוע

מ-1 ל-10עריכה

מספר שוודית איך לבטא
(בערך -
תלוי מאיפה מגיעים)
1 en/ett אֵן/אֵט
2 två טְוֹוהָ
3 tre טְרֵה
4 fyra פִירָה
5 fem פֶאם
6 sex סֵקְס
7 sju חוּ
8 åtta אוֹטָּה
9 nio נִּיוֹ/נִיהָּ
10 tio טִּיוֹ/טּיהָּ

מ-11 ל-20עריכה

מ-21 ל-100עריכה

מספרים גדוליםעריכה