שוודית/שיעור 5/תרגילים

תרגם את המשפטים הבאים לשוודית:

  • הייתי בשוודיה לפני עשר שנים.
  • למשך כמה שנים היית פה?
  • מה עשית לפני שבאת לכאן?
  • קניתי את עשר המכוניות הגדולות ביותר לפני שהם ראו אותי.
  • הוא רץ בדרך הקצרה ביותר למסעדה הטובה מבין השתיים.


פתרונות
  • Jag var i Sverige för tio år sedan.
  • I hur många år har du varit här?
  • Vad gjorde du innan du kom hit?
  • Jag hade köpt de tio största bilarna innan de såg mig.
  • Han sprang den kortaste vägen till den bästa av de två restaurangerna.