אוצר מילים - מספרים 101-...

עריכה
101 (ett) hundraett
102 (ett) hundratvå
200 två hundra
201 וכו' två hundraett
300 וכו' tre hundra
1,000 (ett) tusen
2,000 וכו' två tusen
1,000,000 en miljon
1,000,000,000 en miljard
1,000,000,000,000 en biljon
1,000,000,000,000,000 en biljard
1,000,000,000,000,000,000 en triljon
1,000,000,000,000,000,000,000 en triljard