שוודית/שמות עצם

כפי שכתבנו במבוא, שמות העצם בשוודית מתחלקים לשתי קבוצות: משותף (en) וסתמי (ett).
בחלק זה נלמד כיצד לכתוב את השמות בצורת הרבים (plural) וליידע אותם (להוסיף ה"א הידיעה), לפי קבוצות (כמובן שיש גם יוצאי דופן).

שמות סתמיים (ett ord) עריכה

ככלל, קל יותר תמיד לתחיל בהסבר בעזרת שמות העצם הסתמיים, משום שכמעט אין להם יוצאי דופן, והם כמעט ואינם משתנים.

Obestämd Form
(לא מיודע)
bestämd Form
(מיודע)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
תרגום לעברית
(ett) barn
barn
barnet
barnen
ילד/ילדה
(ett) bord
bord
bordet
borden
שולחן
(ett) hus
hus
huset
husen
בית

הערות:

  • כפי שאפשר לראות, אין שינוי בין שם עצם "סתמי" יחיד לבין שם עצם "סתמי" רבים (לא מיודע).
  • בכדי "ליידע" את השם ה"סתמי" היחיד, יש להוסיף לו et- בסוף (תזכרו את זה לפי ה־ett ord).
  • בכדי "ליידע" את השם ה"סתמי" הרבים, יש להוסיף לו en- בסוף.


אתם ממוזמנים לנסות להשלים את הטבלה הבאה ולתרגל - כל פעם נגלה לכם צורה אחת של השם.

Obestämd Form
(לא מיודע)
bestämd Form
(מיודע)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
תרגום לעברית
(ett) äpple applen Äpplet Äpplen
תפוח
kök Köket Köken
מטבח
problem problemet Problemen
בעיה
år Året åren
שנה
(ett) ord ordet orden
מילה
  • חשוב להגיד, שישנם גם "יוצאי דופן" שמתפקדים אחרת בצורת היידוע ומסבכים מעט את הלומד הממוצע:
  1. הכפלה של האות האחרונה בשם (ett rum - rum - rummet - rummen)
  2. a הופך ל־ä (למשל) (ett land - länder - landet - länderna)

נגיע אליהם בהמשך.

שמות משותפים (en ord) עריכה

בשוודית, בדרך־כלל, מגדירים את שמות העצם המשותפים ב־4 קבוצות (ועוד תת־קבוצה, וזה בלי יוצאי הדופן). לכל קבוצה חוקיות משלה, כפי שנראה בהמשך.

הקבוצה הראשונה עריכה

שמות המסתיימים ב־a:

Obestämd Form
(לא מיודע)
bestämd Form
(מיודע)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
תרגום לעברית
(en) kaka
kakor
kakan
kakorna
עוגה
(en) flicka
flickor
flickan
flickorna
ילדה

הקבוצה השנייה עריכה

שמות המסתיימים ב־e:

Obestämd Form
(לא מיודע)
bestämd Form
(מיודע)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
תרגום לעברית
(en) pojke
pojkar
pojken
pojkarna
ילד

הקבוצה השלישית עריכה

שמות המסתיימים בעיצור ("אות רגילה"):

Obestämd Form
(לא מיודע)
bestämd Form
(מיודע)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
תרגום לעברית
(en) restaurang
restauranger
restaurangen
restaurangerna
מסעדה

הקבוצה הרביעית עריכה

שמות ett, שכללי שמות en מקבילים אליהם באופן מסויים (תת־קבוצה של שמות ett):

Obestämd Form
(לא מיודע)
bestämd Form
(מיודע)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
Singular
(יחיד)
Plural
(רבים)
תרגום לעברית
(ett) äpple
äpplen
äpplet
äpplena
תפוח