שחמט/בעיות בשחמט

Alexander Azhusin

עריכה

נולד בברית המועצות ב- 5.12.1951.


ארבע בעיות בעלות מבנה כמעט זהה שמדגימות ארבע הכתרות שונות שמביאות למט בשני מסעים

עריכה

הלבן מתחיל ונותן מט בשני מסעים

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/1P3B1R/2k5/8/1PK5/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "3"]

1. b8=Q Kd7 2. Bd5# 1-0

הלבן מתחיל ונותן מט בשני מסעים

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "7B/1P5R/2k5/8/1PK5/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "3"]

1. b8=R Kd6 2. Rb6# 1-0

הלבן מתחיל ונותן מט בשני מסעים

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "2B5/1P5R/2k5/8/1PK5/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "3"]

1. b8=B Kb6 2. Rh6# 1-0

הלבן מתחיל ונותן מט בשני מסעים

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "5B2/1P5R/2k5/8/1PK5/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "3"]

1. b8=N+ Kb6 2. Bc5# 1-0

Nils Gustav Gerhard van Dijk

עריכה

חי בנורבגיה בין 21-10-1933 - 17-01-2003

הלבן מתחיל ונותן מט בשני מסעים, בעיה משנת 1958 , פורסמה ב-American Chess Bulletin [1]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "NKb5/Bp1pp3/P1PP1P2/q2k1B1N/R1R1pQ2/2P5/1P6/8 w - - 0 1"] [PlyCount "3"]

1. b3 e3 {אם 1...ב:א6 2. צ:א5 מט אם 1...ב6 2. פג7 מט אם 1...ב5 2. צג5 מט אם 1... ב:ג6 2. צד4 מט אם 1...ה:ד6 2. מה:ה4 מט אם 1...ה6 2. ר:ה4 מט אם 1...ה5 2. מהד2 מט אם 1...ה:ו6 2. פ:ו6 מט}

2. Qd4# 1-0

Gerardus Drese

עריכה

חי בהולנד בין 1902-80

הלבן מתחיל ונותן מט בשלושה מסעים, בעיה משנת 1935 , פורסמה ב-Tijdschrift KNSB


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "3N4/4pp2/2RN1B2/KB1k1P2/3p4/4n1n1/5P2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "5"]

1. Bd3 exf6 {אם 1...ה:ד6 2. ו3 ו-3. רג4 אם 1...ה6 2. ו:ה3 ואם 1...ה5 2. ו:ז3 ומט או על ידי רה4 או רג4, תלוי לאן ינוע הפרש} 2. f4 Nd1 3. Bc4# 1-0

הלבן מתחיל ונותן מט בשלושה מסעים, בעיה משנת 1948 פורסמה ב-Parallèle 50

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "4N3/3Bpp1Q/6N1/4P1k1/8/2K2b1p/5PPP/8 w - - 0 1"] [PlyCount "5"]

1. Be6 f6 {אם 1...ו:ה6 2. ז:ו3 מו5 3. מהח5 מט אם 1...ו:ז6 2. ז3 ועל כל תזוזה של הרץ ו4 מט}

2. g4 f5 3. Qh5# 1-0

Norman Littlewood

עריכה

נולד ב-31.1.1933 [2]

הלבן מתחיל ונותן מט בשלושה מסעים, בעיה משנת 1966 פורסמה ב-BCPS British Chess Problem Society


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "bb2RNn1/r4p2/qr4PP/p1P1B1k1/3N4/2nP1RpQ/5PK1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "5"]

1. Re6 fxe6 {אם 1...ו:ז6 2. רג7 צ:ג7 3. צה5 ואם 2..ר:ג7 3. פח7 מט. אם 1...ו6 2. צד6 צ:ד6 3. רו4 ואם 2..ר:ד6 3. פדה6 מט. }

2. c6 Rxc6 {אם 2...ר:ג6 3. פד:ה6 מט}

3. Rxg3# 1-0

הלבן מתחיל ונותן מט בשלושה מסעים, בעיה משנת 1966 שחוברה בשיתוף פעולה עם Wiktor Iwanowitsch Tschepischny ושפורסמה ב-THEMES 64


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "1b3Bn1/r2p4/2P1P2P/4k3/pNpN1Rp1/2p3K1/2B1P3/1b2R3 w - - 0 1"] [PlyCount "5"]

1. h7 a3 {אם 1...ד6 2. צו5+ מ:ד4 3. ה3 מט אם 1...ד5 2. פד3+ ג:ד3 3. ה:ד3 מט אם 1...ד:ג6 2. פב:ג6+ מד5 3. ה4 מט אם 1...ד:ה6 2. פו3+ ז:ו3 3. ה:ו3 מט}

2. h8=Q+ Nf6 3. Qxf6# 1-0

Miodrag Mladenovic

עריכה

נולד ב-14.6.1964 , [3] [4]

הלבן מתחיל ונותן מט בשלושה מסעים, בעיה משנת 1997


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/5pN1/3BnPpQ/2pB1Pp1/2R3Pb/R3P2k/3K4 w - - 0 1"] [PlyCount "5"]

1. Ke1 Nd3+ {אם 1..פו3+ 2. ה:ו3+ מ:ז3 או מח1 3. ו:ז4 מט אם 1...ז:ו4 2. ה3+ מז1 3. ה:ו4 מט או 2...מ:ז3 4. מהח4 מט} 2. exd3+ Kxg3 3. dxc4# 1-0

Camil Seneca

עריכה

חי בין 15/12/1903 - 28/06/1977, פרסם ספרי שחמטט רבים וחיבר כ-700 בעיות [5]

הלבן מתחיל ונותן מט בשני מסעים, בעיה משנת 1949 שפורסמה ב-Bulletin ouvrier des échecs


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/1Q6/8/k1b5/N4R2/2P5/3B3K w - - 0 1"] [PlyCount "3"]

1. Nb1 Bd5 {אם 1..רו1 2. צא3 או ג3 או ג4 , אם 1...רא2 או רו1, רב5 , רא6 , רה2 2. צא3 אם 1...רד3 2. ג:ד3 אם 1...רב3 2. ג:ב3 }

2. c4# 1-0
  1. ^ http://chesscomposers.blogspot.com/2012/10/october-21st.html
  2. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/1031-littlewood-norman-1933
  3. ^ https://solving.matplus.net/solvers/ML01MI
  4. ^ https://books.google.co.il/books?id=VpSXCwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=LIGA+PROBLEMISTA+1997+Mladenovic&source=bl&ots=kPnxCBJ8Uu&sig=ACfU3U1iJKB4n_pMtwOE0FLGpHx2h7B06w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiWur3sx5T-AhVHUKQEHa6SCckQ6AF6BAgdEAM#v=onepage&q=LIGA%20PROBLEMISTA%201997%20Mladenovic&f=false
  5. ^ http://heritageechecsfra.free.fr/seneca.htm