שחמט/כללי המשחק

תנועת הכלים

עריכה

בשחמט לכל כלי דרך תנועה שונה. לעולם אי אפשר לנוע לתוך משבצת שנמצא בה כלי מהצבע של המשחק, או לעבור מעל כלי כזה (מלבד הפרש). בנוסף, ישנה אפשרות של "הכאה": להסיר כלי של היריב מהלוח. הכאה מתבצעת לרוב כדרך התנועה (מלבד הרגלי) הכלי נע תמיד למשבצת בה היה כלי היריב (מלבד המצב של "הכאה דרך הילוכו"). במסע לעולם לא יזוזו יותר מכלי אחד (מלבד "הצרחה"). הכלים בעלי תנועה "ארוכה" (מלכה, צריח ורץ) יכולים לנוע כרצונם כל עוד אין בדרך כלי מצבעם (שאז עליהם לעצור לפניו) או כלי מהצבע השני (שאז עליהם לעצור לפניו, או להכות אותו).

  מלך: המלך יכול לנוע ערוגה אחת לכל כיוון.
8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח
הדגמת אפשרויות תנועה של מלך ומלכה.
8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח
הדגמת אפשרויות תנועה של פרש וצריח.
8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח
הדגמת אפשרויות תנועה של רגלי ורץ.
  מלכה: המלכה יכולה לנוע מספר בלתי מוגבל של משבצות לכל כיוון.
  צריח: הצריח יכול לנוע מספר בלתי מוגבל של משבצות בטורים ובשורות.
  פרש: הפרש יכול לנוע שתי ערוגות בטורים או בשורות ואז ערוגה נוספת בניצב לכיוון בו החל ללכת, כך מתקבלת צורת ה- L או האות ר. לפרש (בלבד) מותר לדלג מעל כלים אחרים משני הצבעים במהלך תנועתו, אך הערוגה אליה הוא מגיע בסוף התנועה חייבת להיות פנויה או מאויישת על ידי כלי מהצבע הנגדי לצבעו (הכאה).
  רץ: הרץ יכול לנוע מספר בלתי מוגבל של משבצות באלכסונים.
  רגלי: הרגלי יכול לנוע רק קדימה. הרגלי יכול לנוע צעד אחד ישר קדימה, או להכות כלי אחר באלכסון קדימה (בניגוד לשאר כלי המשחק שמכים בכיוון תנועתם). במסע הראשון של כל רגלי ניתנת לו הזכות (אך לא החובה) לצעוד שני צעדים קדימה. כאשר מגיע הרגלי לשורה האחרונה של הלוח, מתרחש מצב הקרוי "הכתרה". הרגלי הופך לכלי אחר, על פי בחירת השחקן, באותו הצבע. ניתן להפוך את הרגלי לכל כלי פרט למלך, אך לא ניתן לבחור להשאירו רגלי. מהלך מיוחד של הרגלי הוא הכאה "דרך הילוכו": כאשר רגלי של היריב מתקדם שני צעדים בתור אחד, ובדרך עובר דרך משבצת המאוימת על ידי אותו הרגלי, אותו רגלי יכול להכות את הרגלי של היריב כאילו זה התקדם רק צעד אחד. הכאה זו תקפה רק בתור שאחרי המהלך.


תנועות מיוחדות

עריכה

ההצרחה

עריכה

הצרחה מתבצעת כאשר מלך שעוד לא זז במהלך המשחק זז שני צעדים לכיוון אחד מהצריחים באותו צבע בטור א' או טור ח' אשר אף הוא לא זז במהלך המשחק, והצריח מדלג לכיוון המלך ונוחת ערוגה אחת אחרי המלך. הצרחה שבה משתתף הצריח הקרוב למלך מאגף המלך נקראת הצרחה קטנה. הצרחה שבה משתתף הצריח השני מאגף המלכה נקראת הצרחה גדולה.

המצבים בהם זכות ההצרחה מבוטלת:

  • אם כלי האויב שולטים באחת הערוגות אותם המלך צריך לחצות כדי להגיע לעמדת ההצרחה.
  • כאשר המלך נמצא בשח, אם הוא עובר דרך משבצת מאוימת או כמובן מגיע למשבצת מאוימת.

שח, שחמט ופט

עריכה

בשם שח מתואר המצב בו המלך של הצד שתורו לשחק מאוים כלומר אילו היה תור היריב הוא היה יכול לקחת את המלך עם אחד מכליו. לפי חוקי השחמט אסור לצד שתורו לשחק לעשות מסע שמאפשר ליריב להכות את המלך ,ואם יש לו מסע חוקי אין חובה להתרות שח ,ומצופה משחקנים בתחרויות למד כושר לשים לב שמלכם מאוים גם בלי התראת שח אבל אני ממליץ לרוב אלו שמשחקים שח שחקנים שאינם שחקנים שמשחקים בתחרויות לשחק עם הכללים שאומרים שח במקרה שמאיימים על המלך כדי להקטין את כמות המקרים שיש צורך להגיד ליריב שהוא ביצע מסע לא חוקי כי אפשר לקחת את מלכו במסע הבא.

בשם שחמט מתואר מצב של שח בו אין לצד שתור לשחק אפשרות לבצע מסע חוקי (כי אין לו מסע חוקי שמונע מהיריב לקחת את המלך), ואז המשחק הסתיים בהפסד של הצד שתורו לשחק. פט או תיקו מתרחש בכמה מצבים:

  • תיקו בהסכמה (שחקן מציע תיקו ויריבו מסכים להצעה).
  • כאשר אין אפשרות לבצע מהלך חוקי אבל המלך של הצד שתורו לשחק לא מאוים בשח (מצב זה נקרא פט).
  • כאשר אין לשני הצדדים שום דרך חוקית לתת מט גם אם היריב טועה (למשל מלך מול מלך או מלך ופרש מול מלך).
  • חזרה משולשת: כאשר צד אחד דורש תיקו בדרך נכונה בגלל שהעמדה חזרה על עצמה שלוש פעמים או עומדת לחזור על עצמה 3 פעמים אחרי מסע שהוא מתכוון לשחק בתור הבא (המונח עמדה אומר שהצד שתורו לשחק זהה, ושעמדות הכלים זהות, ושהאפשרויות העתידיות זהות).
  • כאשר צד אחד דורש תיקו בדרך נכונה בנימוק ש50 המסעים האחרונים של שני הצדדים בוצעו ללא הכאה או הזזת רגלי או שזה עומד לקרות במסע הבא בדומה לחוק של חזרה משולשת. (שחקנים שלא משחקים בתחרויות לא חייבים לדעת מה היא דרך נכונה ב-2 המקרים האחרונים, ומכיוון שהמידע כאן הוא קודם כל עבור מתחילים זה לא חשוב להתעמק בנושא הזה כאן)