שחמט/מבוא על משחק השחמט

העמדת הלוח והכלים

עריכה
ח ז ו ה ד ג ב א
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
ח ז ו ה ד ג ב א
מצב הפתיחה של משחק שחמט

לוח השחמט מחולק ל-64 משבצות, בשמונה שורות הממוספרות מ-1 עד 8 ושמונה עמודות המסומנות א' עד ח', או A עד H (משמאל לימין), הצבועות בצבעי שחור וw:לבן לסירוגין (או, בכלליות, צבע בהיר וצבע כהה) - כל ארבע הצלעות של משבצת לבנה גובלות במשבצת שחורה ולהפך. מניחים את הלוח כך שהמשבצת הימנית ביותר בשורה הקרובה לכל שחקן היא לבנה.

על הלוח מניחים את הכלים: בשורה הקרובה ביותר לכל שחקן, מהחוץ לפנים:

 • 2 צריחים על המשבצות החיצוניות ביותר,
 • לאחר מכן 2 פרשים,
 • לאחר מכן 2 רצים,
 • בשתי המשבצות המרכזיות שנותרו בשורה: מלכה - מלכה בטור ד', מלך בטור ה', כשהסימן הוא "מלכה בצבע" - מלכה לבנה במשבצת לבנה ואילו השחורה במשבצת שחורה (ראו בתמונה).

בשורה השנייה בכל צד (שורות 2 ו-7) מניחים את הרגלים לכל רוחב השורה (על כל שמונה המשבצות).

מקובל לכנות את טורים א' עד ד' "אגף המלכה" ואת טורים ה' עד ח' "אגף המלך".


 


מקובל לכנות את משבצות ה4-ה5-ד4-ד5 כ"מרכז הלוח"

 

מקובל לכנות את משבצות ג3-ג6-ו3-ו6 כ"מרכז הגדול"
 


כמו כן מקובל לכנות את שורות 1-4 כ"צד הלבן" ואת שורות 5-8 כ"צד השחור".

 

מקובל לכנות את המשבצות החל מ-א1 ועד ח8 כ"אלכסון ארוך"; זאת משום שהוא כולל שמונה משבצות. כך הדבר גם לגבי המשבצות ח1 עד א8. יתר האלכסונים על הלוח יהיו קצרים יותר, למשל ה1 - א5 שבו חמש משבצות בלבד.


 


מושגי יסוד

עריכה
 • כלים קלים - הרץ והפרש (באנגלית minor pieces)
 • כלים כבדים - הצריח והמלכה (באנגלית major pieces)
 • עמדה - סידור כלשהו של כלים ורגלים על פני הלוח (באנגלית position)
 • חומר - כלים ורגלים (באנגלית material)
 • שוויון חומרי - אם לשני הצדדים בדיוק אותם כלים ואותו מספר רגלים קיים שוויון חומרי על הלוח. לדוגמה: כמו בתחילת המשחק. (באנגלית material equality)
 • יתרון חומרי - אם לאחד הצדדים יתרון בכלי או אף רגלי עודף (באנגלית material superiority/advantage)
 • יתרון עמדתי - אם לאחד הצדדים הכלים או הרגלים ממוקמים בצורה טובה יותר (באנגלית positional advantage)
 • זכייה בטיב - הכאת צריח תמורת פרש או רץ (באנגלית win the exchange) `במקביל הצד השני הפסיד טיב (באנגלית lose the exchange)
 • הקרבה - ויתור מרצון על חומר כדי להשיג מטרה מסוימת (באנגלית sacrifice) כדאי להקריב כל כמות של חומר אם באמצעות ההקרבות ניתן להבטיח הנחתת מט למלך היריב
 • הקרבת טיב - ויתור מרצון על צריח תמורת פרש או רץ (באנגלית sacrifice the exchange)
 • איום - אפשרות לבצע מסע שיהיה לא נעים ליריב - למשל מט במסע הבא נקרא איום במט, או יכולת לזכות בחומר במסע הבא או למקם כלי בעמדה אסטרטגית. (באנגלית threat)
 • התקפה - שילוב של מסעים עם כוונות תוקפניות על הצד היריב (באנגלית attack)
 • התקפת נגד - התקפה שיוזם הצד המותקף כתגובה להתקפה עליו (באנגלית counterattack)
 • מסע כפוי -מסע שחובה לבצע אותו. לדוגמא - המלך מאוים (שח) כאשר למלך יש רק מסע אחד אפשרי. ניתן להשתמש בהטיות של המונח - השחור כפה תיקו. ביצע סדרת מסעים שכתוצאה מהן התוצאה נקבעה לתיקו. זכייה כפויה - שאין שום דרך למנוע אותה. הסתעפות כפויה - סדרת מסעים שאין דרך להתחמק ממנה.
 • כְּפַאי - מצב במהלך משחק השחמט בו ההכרח לנוע כדי לבצע את התור גורם נזק לעמדת המשחק. לצד שכנגד אין כל איום ישיר, אולם כל אפשרות קיימת לתזוזת כלי של הצד הנאלץ לנוע, גורעת מכוחו. המסע יוצר עבור הצד שכנגד, אפשרות לניצחון שלא עמדה לרשותו טרם המסע, או אפשרות לתיקו, כשמצבו היה נחות קודם לכן. (באנגלית Zugzwang)

תרגול - העמדת הלוח והכלים

עריכה

הערה - מומלץ לבצע תרגול זה עם אדם נוסף כך שהשחמטאי המתחיל יוכל לבצע אותם ללא הצצה בכתוב, אלא בצורה עצמאית וישרה. חלק מהשאלות קשה באופן מפתיע למי שמנסה להתמודד איתן תוך התבוננות בלוח ב"ראש" וללא לוח פיזי לפניו. זה התרגול האמיתי!

 • קח את הלוח וסדר את הכלים בעמדת הפתיחה. בדוק לאחר שסיימת אם כל הכלים מסודרים בצורה זהה למתואר בדיאגרמה מעלה.
 • בלי להסתכל בדיאגרמה ציין באילו משבצות ממוקמים הפרשים בעמדת הפתיחה, הרצים, איזה כלי נמצא בפינת הלוח?
 • מה הצבע של המשבצת הימנית התחתונה בלוח?
 • כמה מסעים שונים יכול הפרש הלבן לבצע במסע הראשון במשחק?
 • כמה מסעים שונים יכול הרגלי הלבן לבצע במסע הראשון במשחק?
 • מה המספר הקטן ביותר של מסעים בו יכול רגלי להגיע מנקודת המוצא שלו למשבצת שבסוף הטור בו הוא ממוקם?
 • מה הצבע של המשבצת השמאלית התחתונה בלוח?
 • כמה כלים יש ללבן בעמדת המוצא?
 • כמה רגלים יש לשחור בעמדת המוצא?
 • כתוב את המשבצות בהן ממוקמים כלי הלבן והשחור בעמדת המוצא.
 • מה הצבע של המשבצות הבאות: א2, ב1, ב5, ג3, ג6, ג3, ד7, ה5, ו4, ז2, ח4, ח5
 • באיזו משבצת נחתך האלכסון ח1-א8 עם טור ה'? באיזו משבצת נחתך האלכסון ג1-ח6 עם טור ה'?