שיחה:אנגלית/דקדוק/זמנים/Present Perfect Progressive

SUB + Have/Has + Been + Verb (ing)

חזרה לדף "אנגלית/דקדוק/זמנים/Present Perfect Progressive".