שיחה:C++/מחלקות

הוספת נושא
אין דיונים בדף הזה.

צריך להוסיף מידע על פונקציות ומחלקות שהן friend של המחלקה

חזרה לדף "C++/מחלקות".