שיחת מדיה ויקי:Gadget-RevertSummary

אין דיונים בדף הזה.

בחירת אפשרות זו תגרום לכך שכאשר בוחרים לערוך גרסה ישנה של דף (באמצעות לחיצה על גרסה ישנה מדף הגרסאות הקודמות, ואז לחיצה על הלשונית "עריכה") (למשל לצורך שחזור), ייווצר תקציר עריכה "שחזור לגרסה x מתאריך x מאת x" באופן אוטומטי.

ניתן לערוך את התקציר האוטומטי לפני השמירה.

חזרה לדף "Gadget-RevertSummary".