שיחת מדיה ויקי:Gadget-rcPatrol

אין דיונים בדף הזה.
הגאדג'ט ברשימת שינויים אחרונים רגילה הגאדג'ט ברשימת שינויים אחרונים משופרת
RcPatrol-Gadget-regularList.png RcPatrol-Gadget-imrovedList.png

הגאדג'ט מוסיף לכל שורה בדף השינויים האחרונים, במקרה והשינוי אינו בדוק, תיבת סימון. לחיצה על תיבת הסימון תסמן את השינוי כ"בדוק", ותסיר את התיבה.

בתמונה בצד שמאל הגאדג'ט במצב "רשימת שינוים אחרונים משופרת", ובתמונה מימין ברשימת שינויים אחרונים רגילה.

חזרה לדף "Gadget-rcPatrol".