שימוש בסיסי בחלונות/נספחים/מקשי קיצור

דף זה עדיין לא גמור. נא לבדוק אם הקיצורים עדיין עדכניים, אם יש קיצורים חדשים ואם כל הקיצורים במקומם

כללי עריכה

קיצור פעולה
- כיווץ תיקייה בסייר
WinKey+Ctrl+f חיפוש מחשבים
WinKey+d/m מזעור/ביטול מזעור כל החלונות
WinKey+e סייר
WinKey+f חיפוש
WinKey+F1 עזרה של Windows 2000
WinKey+Pause מאפייני מערכת
WinKey+r הפעלה
WinKey+Shift+Tab מעבר (ללא כניסה) לחלון הקודם
WinKey+Tab מעבר (ללא כניסה) לחלון הבא
WinKey+u מנהל כלי השרות
* פתיחת כל התיקיות בסייר
+ פתיחת תיקייה בסייר
Alt מעבר לשורת התפריטים
Alt+Backspace פתח את שולחן העבודה (?)
Alt+Enter מאפייינים
Alt+Enter מסך מלא/חלון רגיל
Alt+Esc מעבר לחלון הבא
Alt+F11 מסך מלא
Alt+F4 סגירת יישום
Alt+Left החלון הקודם
Alt+Print screen העתקת החלון הנבחר אל הלוח
Alt+Right החלון הבא
Alt+Shift מעבר בין שפות
Alt+Shift+Esc מעבר לחלון הקודם
Alt+Shift+Tab מעבר לחלון הקודם
Alt+Space תפריט חלון
Alt+Tab מעבר לחלון הבא
Alt+גרירת פריט יצירת קיצור דרך לפריט במקום הנבחר
Alt+האות המסומנת בקו תחתון

ביצוע הפקודה המסומנת או בחירה באפשרות

זו
Backspace תיקייה אחת למעלה
CapsLock+! נקד 'ֱ'
CapsLock+# נקד 'ֳ'
CapsLock+$ נקד 'ִ'
CapsLock+% נקד 'ֵ'
CapsLock+& נקד 'ַ'
CapsLock+( נקד 'ׂ'
CapsLock+) נקד 'ׁ'
CapsLock+* נקד 'ָ'
CapsLock+@ נקד 'ֲ'
CapsLock+^ נקד 'ֶ'
CapsLock+_ נקד 'ֹ'
CapsLock+| נקד 'ֻ'
CapsLock+~ נקד 'ְ'
CapsLock++Left נקד 'ּ'
Crtl+e הצג חיפוש
Crtl+PageUp מעבר על החלונית הבאה
Ctrl+a בחר הכל
Ctrl+Alt+Del אבטחת Windows
Ctrl+b סידור מועדפים
Ctrl+Backspace מחיקת מילה אחורה
Ctrl+c העתק
Ctrl+c העתק
Ctrl+Del מחיקת מילה קדימה
Ctrl+End מעבר לסוף המסמך
Ctrl+Enter פתח בחלון חדש
Ctrl+Esc תפריט ההתחלה
Ctrl+f הצג חיפוש
Ctrl+f חיפוש
Ctrl+F4 סגירת חלון בן
Ctrl+F6 חלון בן הבא
Ctrl+h הצג היסטוריה
Ctrl+h החלפה
Ctrl+Home מעבר לראש המסמך
Ctrl+i הצג מועדפים
Ctrl+Ins העתק
Ctrl+Left מילה Left
Ctrl+LeftShift פיסקה משמאל לימין
Ctrl+n מסמך חדש
Ctrl+o פתיחה
Ctrl+p הדפסה
Ctrl+PageDawn גלגל חלון מטה
Ctrl+PageDown מעבר אל החלונית הקודמת
Ctrl+PageUp גלגל חלון מעלה
Ctrl+r רענן
Ctrl+r יישור לימין
Ctrl+Right מילה Right
Ctrl+RightShift פיסקה מימין לשמאל
Ctrl+s שמור
Ctrl+Shift+Esc מנהל המשימות
Ctrl+Shift+גרירת פריט יצירת קיצור דרך לפריט במקום הנבחר
Ctrl+v הדבק
Ctrl+v הדבק
Ctrl+w סגור חלון
Ctrl+x גזור
Ctrl+x גזור
Ctrl+y חזור על פעולה אחרונה
Ctrl+z בטל פעולה אחרונה
Ctrl+z בטל פעולה אחרונה
Ctrl+בחירה בחירה מרובה ממיקומים שונים
Ctrl+גרירת פריט העתקת הפריט למקום הנבחר
Ctrl+עכבר/מקשי ניווט

מעבר בין פריטים (Space/לחצן

עכבר לבחירה)
Del מחק
End פריט אחרון
Enter אישור/כניסה
Esc יציאה ממצב עריכה/תיבת דו-שיח
Esc יציאה ממצב עריכה/תיבת דו-שיח
F1 עזרה
F1 עזרה
F10 עבור לשורת התפריטים
F11 הצג חלון מלא
F2 שינוי שם
F3 חיפוש במקום זה
F4 פתיחת/סגירת תיבה משולבת
F4 פתח את פס הכותרת
F5 רענן
F6 מעבר לחלונית הבאה
Home פריט ראשון
Ins סוג כתיבה – לפני/על
Left

כיווץ הבחירה הנוכחית אם היא מורחבת, או

בחירה בתיקיית אב – בסייר
LeftAlt+LeftShift+NumLock מקשי עכבר
LeftAlt+LeftShift+PrintScreen חדות גבוהה
NumLock במשך 5 שניות מקשים דו-מצביים
PageDown עמוד אחד Down
PageUp עמוד אחד Up
PrintScreen העתקת החלון הנבחר אל הלוח
Right

הצגת הבחירה הנוכחית אם היא מכווצת, או

בחירה בתיקיית המשנה הראשונה – בסייר
RightAlt+- Right כתוב '—'
RightAlt+4 כתוב '₪'
RightAlt+j כתוב 'ױ'
RightAlt+ו כתוב 'װ'
RightAlt+י כתוב 'ײ'
Shift 5 פעמים מקשי דביקים
Shift במשך 8 שניות מקשי סינון
Shift בעת הכנסת תקליטור מונע הפעלה אוטומטית
Shift+Del גזור קטע
Shift+Del מחיקה טוטאלית
Shift+F10 הקפץ תפריט
Shift+F10 הקפץ תפריט
Shift+F6 מעבר לחלונית הקודמת
Shift+Ins הדבק
Shift+Tab האובייקט הקודם
Shift+גרירת פריט העברת הפריט למקום הנבחר
Shift+עכבר/מקשי ניווט בחירה מרובה
Space בחירה דו-מצבית
Tab האובייקט הבא
חיצים מעבר בין אוביקטים

Office עריכה

קיצור פעולה
(Ctrl+)חיצים הזזת אובייקט
Alt+? בחירת עזרה מס' ? מהמסייע
Alt+F10 הגדל חלון יישום
Alt+F5 שחזר חלון יישום
Alt+Shift+F10 הצגת תפריט עבור תגית חכמה
Alt+Shift+Down הזז שורות/תאים למעלה
Alt+Shift+Up הזז שורות/תאים למטה
Alt+Down נושאי עזרה נוספים מהמסייע
Alt+Down נושאי עזרה קודמים מהמסייע
Ctrl+- מחק בחירה
Ctrl+[ הקטן גופן בנקודה אחת
Ctrl+] הגדל גופן בנקודה אחת
Ctrl+b טקסט מודגש
Ctrl+e יישור למרכז
Ctrl+Enter מעבר עמוד
Ctrl+F10 הגדל חלון בן
Ctrl+F12 פתיחה
Ctrl+F2 תצוגת הדפסה
Ctrl+F5 שחזר חלון בן
Ctrl+F7 הזזת חלון בן
Ctrl+F8 שינוי גודל החלון
Ctrl+F9 מזעור חלון בן
Ctrl+i טקסט נטוי
Ctrl+Ins העתק
Ctrl+j יישור לשני הצדדים
Ctrl+k הוספת היפר-קישור
Ctrl+l יישור לשמאל
Ctrl+Shift+< הקטן גופן בנקודה אחת
Ctrl+Shift+> הגדל גופן בנקודה אחת
Ctrl+Shift+f שנה גופן
Ctrl+Shift+F12 הדפס
Ctrl+Shift+F6 חלון בן קודם
Ctrl+Shift+p שנה גודל גופן
Ctrl+Shift+Tab האובייקט הקודם
Ctrl+Space לחצנים נוספים בסרגלי הכלים ובחלונית המשימות
Ctrl+Tab האובייקט הבא
Ctrl+u טקסט עם קו תחתון
Ctrl+w סגור מסמך

Ctrl+y או

F4
חזור על פעולה אחרונה/כתוב משפט אחרון שוב
Ctrl+בחירה בחירה מרובה ממקומות שונים
Ctrl+Down הצגת נוספים בחלונית המשימות
Ctrl+Down פיסקה אחת קדימה
Ctrl+Up הצגת קודמים בחלונית המשימות
Ctrl+Up פיסקה אחת אחורה

Ctrl+פתיחת

היישום
פתיחת היישום במצב בטוח
F10 מעבר לשורת התפריטים
F12 שמירה בשם
F7 בדיקת איות ודקדוק
Shift+F1 עזרה – מה זה?
Shift+F12 שמור
Shift+F3 אותיות גדולות/קטנות
Shift+F6 החלונית הקודמת
Shift+Tab התא הקודם בטבלה
Tab התא הבא בטבלה

Word עריכה

קיצור פעולה
/ הפעלה/ביטול של עיצוב (חלוקה לרמות)
Alt בחירה עם+Shift הפוך טקסט
RightAlt+-Left כתיבת 'ֿ' מעל תו
LeftAlt+- תפריט חלון בן
Alt+? עבור לתפריט ששמו מתחיל ב-?
Alt+1 שנה סגנון – כותרת 1
Alt+2 שנה סגנון – כותרת 2
Alt+3 שנה סגנון – כותרת 3
Alt+End עבור לעמודה אחרונה
Alt+Enter בצע פעולה אחרונה שוב
Alt+Home עבור לעמודה ראשונה
Alt+PageDawn עבור לסוף המסמך
Alt+PageUp עבור לתחילת המסמך
Alt+Shift+- כיווץ טקסט מתחת לכותרת (חלוקה לרמות)
Alt+Shift+! כתוב '¡'
Alt+Shift+? כתוב '¿'
Alt+Shift++Right הרחבת טקסט מתחת לכותרת (חלוקה לרמות)
Alt+Shift+a הצגה/כיווץ של כל הטקסט (חלוקה לרמות)
Alt+Shift+Right הסגת פיסקה
Alt+Shift+Left קידום פיסקה
Ctrl+'+" כתוב '”'­­­­
Ctrl+&+A כתוב 'Æ'
Ctrl+,+C כתוב 'Ç'
Ctrl+,+c כתוב 'ç‏'
Ctrl+,+Space כתוב '´'
Ctrl+.+c כתוב '¢'
Ctrl+:+? כתוב אות ? עם : שוכבים מעל (למשל 'ää')
Ctrl+:+Space כתוב '¨'
Ctrl+;+< כתוב '«'
Ctrl+;+> כתוב '»'
Ctrl+@+A כתוב 'Å'
Ctrl+@+a

כתוב 'å'

Ctrl+@+Space כתוב '°'
Ctrl+\ Toggle Master Subdocs (?)
Ctrl+^ כתוב 'ˆ'
Ctrl+^+? הצג אות ? עם ^ מעל
Ctrl+`+" כתוב '“'
Ctrl+`+?

כתוב אות ? עם ` מעל

(למשל 'è')
Ctrl+`+` כתוב '‘'
Ctrl+'+' כתוב '’'

Ctrl+'+d או

D
כתוב 'ð‏' או 'Ð'
Ctrl+'+? הצג אות ? עם ' מעל (למשל'á')
Ctrl+= שנה גודל טקסט – גדול/קטן
Ctrl+0 מרווח כפול – טקסט למטה
Ctrl+1 מרווח בודד
Ctrl+2 מרווח כפול – טקסט למעלה
Ctrl+5 מרווח וחצי
Ctrl+a כתוב 'æ‏'
Ctrl+Alt+- מחיקת קיצור דרך
Ctrl+Alt+? שנה לסגנון מס' ?
Ctrl+Alt++Right התאמה אישית של לוח המקשים
Ctrl+Alt+= הוספת קיצור דרך
Ctrl+Alt+c כתוב '©'
Ctrl+Alt+d הוסף הערת סיום
Ctrl+Alt+e כתוב '€'
Ctrl+Alt+f הוסף הערת שוליים
Ctrl+Alt+Home סרוק לפי...
Ctrl+Alt+i תצוגת הדפסה
Ctrl+Alt+k עיצוב אוטומטי
Ctrl+Alt+l הוסף מספור
Ctrl+Alt+m הוסף הערה
Ctrl+Alt+n תצוגה רגילה
Ctrl+Alt+o תצוגת חלוקה לרמות
Ctrl+Alt+p תצוגת הדפסה
Ctrl+Alt+PageDawn דלג לסוף המסך
Ctrl+Alt+PageUp דלג לתחילת המסך
Ctrl+Alt+r כתוב '®'
Ctrl+Alt+s פצל חלון
Ctrl+Alt+t כתוב '™'
Ctrl+Alt+u המר טבלה לטקסט
Ctrl+Alt+v הוסף טקסט אוטומטי
Ctrl+Alt+z דלג למיקומי הסמַן האחרונים
Ctrl+d גופן
Ctrl+F9 הוספת שדה
Ctrl+g מעבר אל
Ctrl+m שנה כניסת שורה
Ctrl+Shift+- הוסף מקף קשיח
Ctrl+Shift+&+s כתוב 'ß'
Ctrl+Shift+8 הצג/הסתר סימוני פיסקה
Ctrl+Shift+a הפוך לרישות/קטנות
Ctrl+Shift+c העתקת עיצובים/תכונות אובייקט
Ctrl+Shift+d הוסף קו תחתון כפול
Ctrl+Shift+e עקוב אחר שינויים
Ctrl+Shift+Enter פצל טבלה
Ctrl+Shift+F5 סימניות
Ctrl+Shift+F9 המרת אובייקט מוטבעים לגרפיקה
Ctrl+Shift+g ספירת מילים
Ctrl+Shift+h טקסט מוסתר
Ctrl+Shift+k הפוך לרשיות מוקטנות/קטנות
Ctrl+Shift+l הוספת תבליט
Ctrl+Shift+m Up indent (?)
Ctrl+Shift+n אפס לסגנון נורמלי
Ctrl+Shift+q גופן של סימן
Ctrl+Shift+r שמור
Ctrl+Shift+s סגנון
Ctrl+Shift+Space Space קשיח
Ctrl+Shift+t Hu hang (?)
Ctrl+Shift+v הדבקת עיצובים/תכונות אובייקט
Ctrl+Shift+w הוסף קו תחתון מתחת למילים
Ctrl+Shift+z איפוס אות
Ctrl+Shift+Right העתק טקסט נבחר לכאן
Ctrl+t שנה כניסה
Ctrl+Tab תו 'טאב' בטבלה
Ctrl+ Right העבר טקסט נבחר לכאן
Ctrl+ת+Space כתוב '¸' (?)
F11 השדה הבא (?)
F3 הוסף טקסט אוטומטי
F5 מעבר אל
F8 מצב בחירה
Shift+Backspace מחיקת תאים
Shift+Del מחק תא
Shift+Enter בצע מעבר עכבר על היפר קישור נבחר
Shift+F2 העתק אל...
Shift+F4 חפש את הבא
Shift+F5 דלג למיקום הסמַן האחרון
Shift+F7 אוצר מילים
Shift+F8 צא ממצב עריכה
Shift+Ins הדבק
Shift+Tab תא קודם
Shift+Right בחירת עמודה

Shift+תפריט

קובץ
אפשרויות לכל המסכים
Tab מעבר בין תאים

PowerPoint עריכה

קיצור פעולה
?+Enter נווט לשקופית מס' ?
Alt+1 תצוגה רגילה
Alt+2 הצג מתאר
Alt+3 הצג שקופית
Alt+4 תצוגת סדרן השקופיות
Alt+k בדיקת השמות
Alt+s שליחת המצגת כדואל
b או . הצג מסך שחור
Ctrl+a הצגה של מצביע מוסתר/שינוי המצביע לחץ
Ctrl+Alt+End כתוב '#'
Ctrl+Alt+Home כתוב '$'
Ctrl+d יצירת עותק של שקופית
Ctrl+Enter שקופית חדשה כדוגמת זאת
Ctrl+G רשת וקווי יושר
Ctrl+h הסתרה של המצביע ולחצן הניווט
Ctrl+m שקופית חדשה
Ctrl+p הצגה של מצביע מוסתר/שינוי המצביע לעט
Ctrl+Q יציאה
Ctrl+Shift+b פתיחת פנקס הכתובות
Ctrl+Shift+Tab החלפה בין חלוניות
Ctrl+T גופן
Ctrl+u הסתרה של המצביע ולחצן הניווט תוך 15 שניות
e מחיקת ביאורים על המסך
Enter כתיבה באובייקט

Esc או

Ctrl+Break או -
סיום הצגת שקופית
F5 הצגת שקופיות
h השקופית המוסתרת הבאה
m שימוש בלחיצת עכבר להתקדמות

n או Enter או PageDawn או Right או Down או Space או לחצן

העכבר
נווט לשקופית הבאה
o שימוש בתזמונים מקוריים

p או PageUp או Left או Up

או Backspace
נווט לשקופית הקודמת
s או+ עצירה/הפעלה מחדש
Shift+F9 הצג/הסתר רשת
t תסמונים חדשים
w או , הצג מסך לבן

לחיצה על 2 לחצי

העכבר במשך 2 שניות
מעבר לשקופית הראשונה

Access עריכה

קיצור פעולה
- כיווץ פריט
+ הרחבת פריט
= התחלת נוסחה
Alt+= סיכום אוטומטי
Alt+b החלון הקודם באשף
Ctrl+Alt+Space הזנת ערך ברירת מחדל
Alt+Enter מאפיינים בתצוגת עיצוב
Alt+f סגירת האשף
Alt+F4 סגור רשימת שדות
Alt+F8 תיבת דו-שיח מאקרו
Alt+n החלון הבא באשף
Alt+n יצירת אובייקט חדש
Alt+F11 הצג קוד ב-Visual Basic
Alt+Shift+F11 הצג קוד ב-Script Editor
Alt+Shift+חיצים הזזת פריט
Alt+v+p מאפיינים
Alt+Down פתיחת הרשימה הנפתחת
Ctrl+' הזנת הערך מהרשומה הקודמת
Ctrl+- הסתרת פריט
Ctrl+- מחיקת רשומה
Ctrl+, תצוגה הבאה
Ctrl+. תצוגה קודמת
Ctrl+: הזנת הזמן הנוכחי
Ctrl+; הזנת תאריך נוכחי
Ctrl++ הרחבת פריט
Ctrl++ רשומה חדשה
Ctrl+1 תצוגת Pivot Table
Ctrl+2 מעבר לאזור העמודה
Ctrl+3 מעבר לאזור המסנן
Ctrl+4 מעבר לאזור הפרטים
Ctrl+Break מונע אחזור רשומות מהשרת
Ctrl+e

ייצוא התוכן של תצוגת PivotTable

ל-Microsoft Excel
Ctrl+Enter שורה חדשה

Ctrl+Enter או

Alt+d
פתיחת האובייקט בתצוגת עיצוב
Ctrl+f הוספת שדה פרטים ממוחשב
Ctrl+F11

החלפת שורת תפריטים מותאמת אישית בשורת

תפריטים מוכללת
Ctrl+F2 הפעלת בונה
Ctrl+F8 הצגה/הסתרה של מחווני ההרחבה
Ctrl+g הצגת החלון המיידי ב-Visual Basic
Ctrl+g מציג את החלון המיידי ב-Visual Basic
Ctrl+l הצגה/הפעלה של רשימת שדות
Ctrl+Shift+! התחלתה של תבנית המספרית
Ctrl+Shift+# התחלתה של תבנית השעה
Ctrl+Shift+$ התחלת תבנית המטבע
Ctrl+Shift+% התחלת תבנית האחוזים
Ctrl+Shift+^ התחלת תבנית המספר המעריכית
Ctrl+Shift+~ התחלת תבנית המספר
Ctrl+Shift+5 הוסף שדה סיכום Sum
Ctrl+Shift+A מיון בסדר עולה
Ctrl+Shift+b הפעלה/ביטול סכומים
Ctrl+Shift+c הוספת שדה סיכום Count
Ctrl+Shift+d הוספת שדה סיכום Standard Deviation
Ctrl+Shift+e הוספת שדה סיכום Avarage
Ctrl+Shift+F8 מצב תזוזה
Ctrl+Shift+m הוספת שדה סיכום Min
Ctrl+Shift+r הוספת שדה סיכום Variance Population
Ctrl+Shift+Space בחירת כל הרשומות
Ctrl+Shift+t

הוספת שדה סיכום Standard Deviation

Population
Ctrl+Shift+v הוספת שדה סיכום Variance
Ctrl+Shift+Z מיון בסדר יורד
Ctrl+Space בחירת עמודה נוכחית במצב ניווט
Ctrl+t הפעלה/ביטול סינון אוטומטי
Ctrl+Tab הזזת מוקד שעל מקטע לתת-מקטע
Ctrl+Right

העברה של שדה ב-Pivot Table

לרמה נמוכהה יותר
Ctrl+Down פתיחת רשימה שדה
Ctrl+Left

העברה של שדה ב-Pivot Table

לרמה גבוהה יותר

Enter או

Alt+0
פתיחת האובייקט הנבחר
Esc ביטול הרחבה
Esc ביטול שינויים בשדה/רשומה הנוכחי
F11 מביא את מסד הנתונים לקידמה
F2 הצג כתובת היפר-קישור
F2 מצב עריכה/ניווט
F2 מצב עריכה/ניווט
F2 שינוי שם אובייקט
F4 גיליון המאפיינים

F4 או

Alt+Right
פתיחת תיבה משולבת
F5 רענן מסד נתונים
F5 תיבת מספר...
F5 תצוגת טופס
F7 בונה הקוד
F8 הפעלת מצב הרחבה
F8 רשימת שדות
F9 חישוב מחדש של שדות/גליונות
F9 רענון תוכן של תיבה
F9 רענן תוכן תיבה
Shift+Enter הוספת פקד
Shift+Enter שמור רשומה נוכחית
Shift+F2 מרחק מתצוגה
Shift+F7 Visual Basic/תצוגת עיצוב
Shift+F7 פקד/מאפיינים
Shift+F8 ביטול הרחבה קודמת
Shift+F9 בצע שאילתה מחדש
Shift+Space

החלפה בין הרשומה הנוכחית לבין השדה הראשון

של הרשומה העליונה
Shift+חיצים שינוי גודל אובייקט
Tab יציאה מתיבה
חיצים הרחבת בחירה

Excel עריכה

קיצור פעולה
(Alt+)Shift+F11 גיליון עבודה חדש

(End דלוק)

Enter
התא הימני הלא-ריק

(End דלוק)

Home
התא האחרון הנמצא בשימוש

(End דלוק)

Shift+Enter
הרחבת הבחירה לתא האחרון בשורה

(End דלוק)

Shift+Home
הרחבת הבחירה לתא האחרון שנעשה בו שימוש

(End דלוק)

חיצים
מעבר בלוק נתונים אחד

(Scrl דלוק)

Home
התא בפינה הימנית העליונה שבחלון

(Scrl דלוק)

Shift+Home
הרחבת הבחירה לתא השמאלי-עליון של החלון

(Scrl דלוק)

חיצים
גלילית שורות/עמודות

(Scrl ו

End דלוקים) Shift
הרחבת הבחירה לתא הימין-תחתון
= התחלת נוסחה
Alt+' סגנון
Alt+; בחירת התאים הגלויים
Alt+= נוסחת Sum
Alt+b החל/הסר גבול תחתון
Alt+c הזזת שדה לאזור העמודה
Alt+d הזזת שדה לאזור הנתונים
Alt+d החל/הסר גבול אלכסון שמאלי
Alt+Down הצגת רשימת הסינון האוטומטי
Alt+Down סגירת רשימת הסינון האוטומטי
Alt+Enter שורה חדשה בתא

Alt+F1 או

F11
יצירת תרשים לנתונים
Alt+h החל/הסר קו מפריד אופקי
Alt+l החל/הסר גבול שמאלי
Alt+l הצגת תיבת דו-שיח Pivot Table
Alt+p הזזת שדה לאזור העמוד
Alt+Pagedown מסך אחד ימינה
Alt+PageUp מסך אחד שמאלה
Alt+r הזזת שדה לאזור שורה
Alt+r החל/הסר גבול ימני
Alt+Shift+Left העלה דרגת פיסקה
Alt+Shift+Right הורד דרגת פיסקה
Alt+t החל/הסר גבול עליון
Alt+u החל/הסר גבול אלכסון ימין
Alt+v החל/הסר קו מפריד אנכי
Ctrl מצב פקודה/הכתבה
Ctrl(+Shift)+Tab רשימת שדות של Pivot Table
Ctrl+' העתקת הנוסחה שבתא מעל
Ctrl+' הצג ערך/נוסחה
Ctrl+/ בחירת המערך המכיל את התא
Ctrl+: הזנת התאריך הנוכחי
Ctrl+; הזנת השעה הנוכחית
Ctrl+[ בחירת התאים שהנוסחאות מופנות אליהם ישירות
Ctrl+[ בחירת התאים שנוסחאותיהם מפנות אליו ישירות
Ctrl+0 הסרת העמודות הנבחרות
Ctrl+1 עיצוב תאים
Ctrl+5 קו חוצה כפול
Ctrl+6 הצג/הסתר מצייני מקום אובייקטים
Ctrl+8 הצג/הסתר סמלי חלוקה לרמות
Ctrl+9 הסתר שורות נבחרות
Ctrl+a פונקציית ארגומנטים
Ctrl+Alt+F9 חישוב מיידי של כל הגלינות
Ctrl+Alt+Left הבחירה הבאה משמאל
Ctrl+Alt+Right הבחירה הבאה מימין
Ctrl+Alt+Shift+F9 בדיקה וחישוב כל הגליונות
Ctrl+Backspace גלילה להצגת התא הפעיל
Ctrl+d מילוי כלפי מטה
Ctrl+Del מחיקת הטקסט עד סוף השורה
Ctrl+Down הצגת הערכים בעמודת הרשימה

Ctrl+Down או

Left
עמוד אחרון בתצוגה מוקטנת
Ctrl+Enter מילוי התאים בערך הנוכחי
Ctrl+F11 הוספת גיליון מאקרו
Ctrl+F3 הגדרת שם
Ctrl+PageDawn הגיליון הבא
Ctrl+PageUp הגיליון קודם
Ctrl+PageUp הרשומה הראשונה
Ctrl+r מילוי Right
Ctrl+Shift+! החל תבנית מספר
Ctrl+Shift+" העתקת הערך שבתא מעל
Ctrl+Shift+# החל תבנית תאריך
Ctrl+Shift+$ החל תבנית מטבע
Ctrl+Shift+% החל תבנית אחוזים
Ctrl+Shift+& החל גבול מתאר
Ctrl+Shift+( ביטול הסתרה של שורות נבחרות בתוך הבחירה
Ctrl+Shift+) ביטול הסתרה של עמודות נבחרות בתוך הבחירה
Ctrl+Shift+* בחירה מסביב לתא
Ctrl+Shift+*

בחירת דו"ח Pivot Table

שלם
Ctrl+Shift+@ החל תבנית שעה
Ctrl+Shift+^ החל תבנית המספר המעריכית
Ctrl+Shift+_ הסר גבול מתאר
Ctrl+Shift+{

בחירת התאים שהנוסחאות מופנות אליהם גם

בעקיפין
Ctrl+Shift+|

בחירת התאים בעמודה שאינם תואמים את הערך

שבתא הפעיל
Ctrl+Shift+}

בחירת התאים שנוסחאותיהם מפנות אליו גם

בעקיפין
Ctrl+Shift+~ החל תבנית כללי
Ctrl+Shift++ הוספת תאים ריקים
Ctrl+Shift+a הוספת שמות הארגומנט
Ctrl+Shift+Enter הזנת נוסחה כמערך
Ctrl+Shift+F3 יצירת שמות מתווית
Ctrl+Shift+Space בחירת הגליון כולו
Ctrl+Shift+z ביצוע/ביטול תיקון אוטומטי
Ctrl+Shift+חיצים הרחבת בחירה לתא בלא-ריק הבא
Ctrl+Space בחירת העמודה כולה

Ctrl+Up או

Right
עמוד ראשון בתצוגה מוקטנת
Ctrl+חיצים קצה אזור הנתונים
Ctrl+ץ הפינה הבאה בבחירה מרובה
End הפעלה/כיבוי מצב End
Enter סינון הרשימה
Enter תא אחד למטה
Esc הפסקת קריאה בקול
F2 עריכת התא הפעיל
F3 הדבקת שם מוגדר בנוסחה
F6 החלונית הבאה
F8 הפעלה/כיבוי מצב הרחבה
F9 חישוב כל הגיליונות
Home תחילת השורה
PageDawn עמוד הבא בתצוגה מוקטנת
PageUp עמוד קודם בתצוגה מוקטנת
Shift+Backspace בחירת התאים הפעילים שנבחרו
Shift+Enter השדה הראשון ברשומה הקודמת
Shift+Enter תא אחד למעלה
Shift+F2 עריכת התא הבא
Shift+F3 הוספת פונקציה
Shift+F4 חפש את הבא
Shift+F5 עבור אל מיקום פעולה אחורנה
Shift+F8(+חיצים) טווח תאים נוסף
Shift+F9 חישוב הגיליון הפעיל
Shift+Space בחירת השורה כולה
Shify+Ctrl+PageUp/Down בחירה מרובה של גיליונות

Outlook עריכה

קיצור פעולה
Alt+- מעבר לשבועות
Alt+? הצגת 1 עד 9 ימים
Alt+= מעבר לחודשים
Alt+0 הצגת 10 ימים

Alt+C

קבלה

Alt+C

סגירת ההצגה לפני הדפסה

Alt+D

דחייה

Alt+Down

מעבר לאותו יום בשבוע הבא

Alt+End

מעבר ליום האחרון בשבוע הנוכחי

Alt+Home

מעבר ליום הראשון בשבוע הנוכחי
Alt+k בדיקת שמות בעורךWord
Alt+Left

העברת פריט נבחר ליום הקודם כאשר מוצגים ימים

מרובים

Alt+O

הצגת תפריט עיצוב

Alt+P

הדפסת הצגה לפני הדפסה

Alt+PageDown

מעבר ליום האחרון בחודש

Alt+PageUp

מעבר ליום הראשון בחודש
Alt+Right

העברת פריט נבחר ליום הבא כאשר מוצגים ימים

מרובים
Alt+S שמירה וסגירה, שליחה

Alt+S או

Alt+U

הצגת הגדרת עמוד של הצגה לפני הדפסה

Alt+Up מעבר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+Up

העברת הפריט שנבחר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+Up

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+Up, Down,Left אוRight

העברת פעילותUp, Down,Left אוRight

Alt+Z

שינוי מרחק מתצוגה
Ctrl+, הפריט הבא
Ctrl+. הפריט הקודם
Ctrl+D מחיקה
Ctrl+Down מעבר אל הפריט הקודם מבלי להרחיב את הבחירה

Ctrl+Down

עבור אל הכרטיס הבא

Ctrl+E

מרכוז

Ctrl+e או

F3
חיפוש פריטים
Ctrl+End העברת כל הפריטים בבחירה אל תחתית הרשימה

Ctrl+End

עבור אל הכרטיס האחרון ברשימה

Ctrl+End

הצגה (ללא בחירה) של הפריט האחרון בציר הזמן

(אם הפריטים אינם מקובצים) או של הפריט האחרון בקבוצה
Ctrl+Enter משלוח/הצבה/הזמנה לכל הנמענים
Ctrl+f העברה לנמען

Ctrl+F2

פתיחת הצגה לפני הדפסה
Ctrl+Home

העברת כל הפריטים בבחירה אל ראש הרשימה

Ctrl+Home

עבור אל הכרטיס הראשון ברשימה
Ctrl+k בדיקת שמות בעורךOutlook

Ctrl+L

יישור לשמאל

Ctrl+Left

עבור אל הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הבאה

Ctrl+Left+Space אוCtrl+Right+Space

בחירת מספר פריטים שאינם סמוכים

Ctrl+M או

F5
בדיקה אם קיים דואר חדש
Ctrl+N פתיחת הודעה שהתקבלה

Ctrl+PageDown

עבור אל הכרטיס הראשון בעמוד הבא

Ctrl+PageUp

עבור אל הכרטיס הראשון בעמוד הקודם

Ctrl+Q סימון כפריט שנקרא

Ctrl+R

מענה להודעה

Ctrl+Right

עבור אל הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הקודמת

Ctrl+Shift+a הוספת פעילות
Ctrl+Shift+B הצגת פנקס הכתובות

Ctrl+Shift+c

הוספת איש קשר

Ctrl+Shift+D

חיוג

Ctrl+Shift+Down

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא, ללא קשר לנקודת

ההתחלה

Ctrl+Shift+E

הוספת תיקיה
Ctrl+Shift+F4 חיפוש מתקדם
Ctrl+Shift+G סמן בדגל

Ctrl+Shift+H

הוספת מסמךOffice

חדש
Ctrl+Shift+I

מעבר אלInbox

Ctrl+Shift+I

הוספת ערך ביומן

Ctrl+Shift+K

הוספת משימה

Ctrl+Shift+L

הוספת רשימת תפוצה

Ctrl+Shift+L

הוספת תבליטים

Ctrl+Shift+M

הוספת הודעה

Ctrl+Shift+N

הוספת הערה

Ctrl+Shift+O

מעבר אלOutbox

Ctrl+Shift+O

המרת הודעתHTML או

RTF לטקסט רגיל

Ctrl+Shift+Q

הוספת בקשה לפגישה

Ctrl+Shift+R

מענה לכולם עבור הודעה

Ctrl+Shift+S

הוספת הצבה בתיקיה זו

Ctrl+Shift+S

הצבה בתיקיה.

Ctrl+Shift+T

הקטנת כניסה
Ctrl+Shift+Tab מעבר אל רשימת התיקיות

Ctrl+Shift+U

הוספת בקשה למשימה

Ctrl+Shift+Up

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם, ללא קשר לנקודת

ההתחלה
Ctrl+Shift+V הזזת פריט
Ctrl+Shift+Y העתקת פריט

Ctrl+Shift+Z או

Ctrl+Spacebar
ניקוי עיצוב

Ctrl+Space

בחירה או ביטול בחירה של הפריט הפעיל

Ctrl+T

הגדלת כניסה

Ctrl+Tab (עם התמקדות בשורה אל) ולאחר מכן

מעבר באמצעותTab אל לחצן חשבונות

בחירת החשבון ממנו יישלחו הודעות

Ctrl+Tab או

F6

מעבר בין לוח שנה, פנקס משימות ורשימת

התיקיות
Ctrl+Up

מעבר אל הפריט הבא מבלי להרחיב את הבחירה

Ctrl+Up

עבור אל הכרטיס הקודם
Ctrl+LeftMouse

עריכת כתובתURL בגוף

פריט

End

בחירת השעה עבור סיום יום העבודה שלך

F11 הזנת שם בתיבה חפש איש קשר
F2 ערוך שדה
F2 עבור אל שדה בכרטיס הפעיל
F2

הצגת נקודת הכניסה בשדה הפעיל לשם עריכת טקסט

F4 חיפוש טקסט בפריטים

Home

בחירת השעה עבור תחילת יום העבודה שלך

Home

מעבר ליום הראשון בשבוע

Left

מעבר ליום הקודם

Left

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הקודמת

Left

מעבר לאחור בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים

בסרגל הזמן

PageDown

מעבר לאותו יום בשבוע הבא (או בעוד 5 שבועות,

אם התצוגה היא חודשית)

PageDown

בחירת הכרטיס הראשון בדף הבא

PageDown

מעבר לסוף שדה מרובה שורות

PageUp

מעבר אל הפריט המופיע בראש המסך

PageUp

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם (או 5 שבועות

קודם, אם התצוגה היא חודשית)

PageUp

בחירת הכרטיס הראשון בדף הנוכחי

PageUp

מעבר לתחילת שדה מרובה שורות
Right

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או

הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין

Right

מעבר ליום הבא

Right

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הבאה

Right

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או

הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין

Right

מעבר קדימה בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים

בסרגל הזמן
Shift+Down הפחתה של פריט אחד מהפריטים שנבחרו

Shift+Down

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא וביטול בחירת

כרטיסים לפני נקודת ההתחלה

Shift+End

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון ברשימה

Shift+Enter

מעבר לשדה הקודם ללא עזיבת הכרטיס הפעיל

Shift+F11 הצגת תיאור מסך עבור המרכיב הפעיל

Shift+F3

החלפת רישיות (כאשר נבחר טקסט)
Shift+F4 חפש את בהא

Shift+Home

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון ברשימה

Shift+Left אוShift+Right

בחירת מספר פריטים סמוכים

Shift+Left, Right Up אוDown; או Shift+Home אוEnd

שינוי משך בלוק הזמן שנבחר

Shift+PageDown

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון בעמוד האחרון

Shift+PageUp

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון בדף הקודם

Shift+Tab

בחירת הפעילות הקודמת
Shift+Tab

מעבר לשדה הקודם; מהשדה הראשון של כרטיס,

מעבר לשדה האחרון בכרטיס הקודם

Shift+Tab

כאשר סרגל הזמן התחתון נבחר, בחירה בסרגל

הכלים העליון
Shift+Up

הוספה של פריט אחד מהפריטים שנבחרו

Shift+Up

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם וביטול בחירת

כרטיסים לאחר נקודת ההתחלה
Shift+Up הרחבה של הזמן שנבחר

Shift+Down

צמצום של הזמן שנבחר
Shift+LeftMouse ציון דפדפן אינטרנט

Tab

מעבר לשדה הבא; מהשדה האחרון של כרטיס, מעבר

לשדה הראשון בכרטיס הבא

Tab

כאשר סרגל הזמן העליון נבחר, בחירה בסרגל

הזמן התחתון
Tab

כאשר סרגל הזמן התחתון נבחר, בחירה בפריט

הראשון על המסך או בקבוצה הראשונה על המסך אם הפריטים מקובצים
Up בחירת בלוק הזמן הקודם
Up בחירת הכרטיס הקודם

Alt+Up

אוDown
העברת פעילות

Alt+Shift+Up

אוDown

שינוי שעת ההתחלה או הסיום עבור פעילות

Clip Organizer עריכה

קיצור פעולה
Alt+C הצגת חלונית המשימות רשימת אוספים
Alt+S הצגת חלונית המשימות חיפוש
Alt+H פתיחת עזרה

Internet Explorer עריכה

קיצור פעולה
Alt+Home דף הבית
Alt+Right או BackSpace הקודם
Alt+Left הבא
Ctrl+n חלון חדש
Ctrl+x גזור
Ctrl+a בחר הכל
Ctrl+c העתק
Ctrl+d הוספת דף זה למועדפים
Ctrl+e סרגל חיפוש
Ctrl+Enter

השלמה אוטומטית של

http://www. ו-.com
Ctrl+f חיפוש
Ctrl+h סרגל היסטוריה
Ctrl+i סרגל מועדפים
Ctrl+o בחירת דף לפתיחה
Ctrl+p הדפסת דף
Ctrl+s שמירת דף
Ctrl+v הדבק
Ctrl+w סגור חלון נוכחי
End סוף המסמך
Esc עצור
F11 מסך מלא
F5 רענן
Home תחילת המסמך
PageDown עמוד מטה
PageUp עמוד מעלה
Down מטה
Up מעלה

מחשבון עריכה

קיצור פעולה
- פחות
! פעולת עצרת
# פעולת בשלישית
% אחוזים
% פעולת Mod
& אפשרות And
( פתח סוגריים
) סגור סוגריים
* כפול
/ חלקי
; פעולת Int
@ פעולת בריבוע
@ שורש
^ פעולת Xor
| פעולת Or
~ פעולת Not
+ ועוד
Lsh
0-9 הספרות 0-9
A-F A-F (ספרות הקסדצימליות)
Backspace מחיקת תו
Ctrl+a פעולת Ave
Ctrl+c מחק זיכרון
Ctrl+d פעולת S
Ctrl+m שנה זיכרון לתוצאה
Ctrl+p הוסף לזיכרון
Ctrl+r הצג זיכרון
Ctrl+s תיבת סטטיסטיקה
Ctrl+t פעולת Sum
Del נקה מסך
Enter = (תוצאה)
Esc אתחול
F12 הצגה עד מילה כפולה
F12 הצגה עד מילה מרובעת
F2 תצוגת מעלות
F3 הצגה עד מילה
F3 תצוגת רדיאנים
F4 הצגה עד בית
F4 תצוגת שיפועים
F5 תצוגה הקסדצימלית
F6 תצוגה עשרונית
F7 תצוגה אוקטלית
F8 תצוגה בינארית
F9 +/- (פלוס/מינוס)
h אפשרות Hyp
i אפשרות Inv
Ins פעולת Dat
l פעולת Log
m המרה ל־dms (מעלה דקה שנייה)
n פעולת In
o פעולת קוסינוס
p פאי
r 1/x (הופכי)
s פעולת סינוס
t פעולת טנגנס
v תצוגת F/E
x הוסף Exp
y פעולת חזקה