שפות מתוכננות/ביניים/פונטיקה ופונולוגיה

כל השפות המדוברות משתמשות במערכות צלילים (הנקראות פונולוגיה ), ורובן אינן דומות לאנגלית, כולל, בתקווה, הקונלנג שתהיה לך בקרוב. סעיף זה אמור לעזור לך.

מה יש בסעיף הזה? עריכה

החלקים של סעיף זה הם:

מספרים : ההבדל בין טלפונים ו פונמות , ובין עיצורים ואת התנועות . הברות : יחידות הצליל שניתן לבטא. פונוטקטיקה : כיצד ניתן לסדר צלילים להברות. סאנדהי חוקי : כיצד מורפמות עשויות לשנות את הצליל שלהן בגלל שכניהם.