שפת C/מערכים/זהירות בטיפול במערכים


גלישה מהמערך,בשפת תכנות C,היא בעייה(נפוצה),אשר קוראת כאשר המשתמש מקליט יותר מספרים\תווים מאשר המערך עצמו יכול לקלוט. לדוגמא: int a[10] = 0; a[12] = 2; בדוגמא זאת,קבלנו גלישה מהמערך,והסיבה לכך,כי המתכנת שם במערך 10 מקומות,ולאחר מכן ניסה להשתמש במקום ה11(שלא קיים),וכמבובן,זה אינו אפשרי,מכיוון שלמערך יש מקסימום 10 תאים,וזה גורם לגלישה מהמערך.